Materiály pro optiku IR spektrometrů

Následující tabulka obsahuje seznam materiálů, které se využívají pro přípravu kyvet a optiky pro infračervené spektrometry. Tabulka obsahuje oblast, ve které je daný materiál použitelný a základní chemické vlastnosti materiálu.

Materiál Rozsah vlnočtů [cm-1] Vlastnosti
Křemík 10 000 – 100 nerozpustný ve většina kyselin a zásad, rozpustný v HF a HNO3.
Fluorid vápenatý, CaF2 66 000 – 1200 Nerozpustný ve vodě. Odolný vůči většině kyselin a zásad. Rozpustný v amonných solích.
Fluorid barnatý, BaF2 50 000 – 900 Málo rozpustný ve vodě. Rozpustný v kyselinách a NH4Cl.
Sulfid zinečnatý, ZnS 22 000 – 750 Nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách.
Germanium 5000 – 600 Nerozpustný ve vodě, rozpustný v horké kyselině sírové a lučavce královské.
Chlorid sodný, NaCl 28 000 – 700 Hygroskopický, mírně rozpustný v ethanolu a amoniaku.
AMTIR, GeAsSe 11 000 – 900 Nerozpustný ve vodě, rozpustný v zásadách.
Selenid zinečnatý, zinc selenide, ZnSe 20 000 – 500 Rozpustný v silných kyselinách.
Chlorid stříbrný, AgCl 23 000 – 400 Nerozpustný ve vodě.
Bromid draselný, KBr 33 000 – 400 Rozpustný ve vodě, alkoholu a glycerinu.
Jodid cesný, CsI 33 000 – 150 Rozpustný ve vodě a alkoholu
KRS-5, TlBr/I 16 000 – 200 Rozpustný v horké vodě, zásadách, alkoholu, kyselině dusičné a lučavce královské.
Vysokohustotní polyethylen, HDPE 600 – 10 Odolný vůči většině rozpouštědel.
Diamant 45 000 – 10 Nerozpustný ve vodě, kyselinách a zásadách.
Okna z KBr pro IR spektroskopii

Okna z KBr pro IR spektroskopii

KRS (Halogenidy thallné)

Krystalické halogenidy thallné jsou velmi důležitou skupinou optických materiálů. Z jejich vlastností je nejdůležitější odolnost vůči vodě a vodným roztokům a tepelná stabilita, takže umožňují měření vodných roztoků s podstatně menšími komplikacemi než AgCl, který je fotocitlivý. Nejdůležitější jsou materiály s označením KRS-5 a KRS-6. Můžeme se setkat i s KRS-13, ale tam jde o směs AgCl a AgBr v poměru 35:65.

KRS-5 KRS-6
Složení 40 % TlBr + 60 % TlI 30 % TlBr + 70 % TlI
Hustota 7,37 7,19
Rozpustnost ve vodě, g/100 g 0,05 0,32
Optická propustnost
při 15 800 cm-1
>60 % >65 %
Optická propustnost
při 5000 – 400 cm-1
>68 % >72 %
Index lomu (15 800 – 950 cm-1) 2,57 – 2,37 2,33 – 2,17
Okna z KRS pro IR spektroskopii

Okna z KRS pro IR spektroskopii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.