Sodík

Sodík, Na, je nejběžnější alkalický kov. Je to měkký, stříbrolesklý kov. Je to sedmý nejrozšířenější prvek v zemské kůře (2,27 %). Ve vesmíru připadá jeden atom sodíku na zhruba 800 atomů vodíku.

Vlastnosti sodíku
Atomové číslo 11 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 22,98976828 Elektronová konfigurace [Ne] 3s1
Teplota tání [°C] 97,72 Teplota varu [°C] 883
Elektronegativita 0,93 Hustota [g.cm-3] 0,968

V zemské kůře se vyskytuje výhradně ve formě solí, pro jeho vysokou reaktivitu ho nenacházíme v čistém stavu. Velká množství sodíku jsou rozpuštěna v mořské vodě. Nejběžnějším minerálem je halit NaCl. Patří mezi biogenní prvky, proto je rozšířený i v živých organismech.

Kovový sodík se průmyslově vyrábí elektrolýzou eutektika 40 % NaCl a 60 % CaCl2 při teplotě asi 850 °C. Kovový sodík a vápník se vylučují na katodě, následně se oddělí pevný vápník od stále kapalného sodíku. Dalším produktem výroby je plynný chlor.

Reaguje prudce s vodou a s kyslíkem vytváří nejprve oxid a poté peroxid, pokud reakce probíhá ve vlhkém vzduchu, je konečným produktem hydroxid sodný. V plameni poskytuje intenzivní žluté zabarvení.

Jednou z nejvýznamnějších sloučenin sodíku je chlorid sodný, NaCl. V potravinářství je známý jako kuchyňská sůl. Má ale i mnoho využití v jiných odvětvích průmyslu. Získává se z několika zdrojů, nejdůležitější je solanka (angl. Brine) a kamenná sůl. Kamenná sůl vytváří obrovská naleziště, obsahujících poměrně čistý NaCl (okolo 90 %).

Sodík v petroleji
Sodík v petroleji
Řez sodíkem
Řez sodíkem

Reakce sodíku s vodou

NMR

Je známo okolo dvaceti izotopů sodíku, ale pouze 23Na je stabilní, jeho jaderný spin je 3/2. 23Na má střední citlivost, ale je kvadrupolární. Běžným standardem je roztok NaCl v D2O.

23Na
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,0927
Citlivost vzhledem k 13C 545
Rezonanční frekvence v poli 1 T 11,2688
Jaderný magnetický moment +2,217522
Rozsah chemických posunů 70 ppm; -62 až 10 ppm

23Na chemické posuny

Sloučenina/Ion Chemický posun [ppm]
Na+ (aq) 10 – (-10)
NaCl 0
Organosodné sloučeniny -3 – (-15)
Na -58 – (-62)

Odkazy

  1. 23Na NMR
  2. Sodík na české wikipedii
  3. Sodík na anglické wikipedii
  4. Sodium MRI: Methods and Applications
  5. Čeští vědci zjistili proč sodík vybuchne ve vodě.

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One Reply to “Sodík”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.