Chlor

Chlor, Cl, je toxický, žlutý plyn. Je to velmi reaktivní prvek, tvoří sloučeniny s většinou prvků. Má dva stabilní, NMR aktivní izotopy (35 a 37) a jeden nestabilní (36). Jde o dvacátý nejrozšířenější prvek na Zemi, vyskytuje se převážně ve formě chloridů. Ve sloučeninách se vyskytuje v oxidačních číslech -I, +I, +III, +V, +VII.

Vlastnosti chloru
Atomové číslo 17 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 35,453 Elektronová konfigurace [Ne] 3s2 3p5
Teplota tání [°C] -101,5 Teplota varu [°C] -34,4
Elektronegativita 3,16 Hustota [kg.m-3] 3,2

Při rozpouštění chloru ve vodě dochází k disproporcionaci za vzniku kyseliny chlorovodíkové a chlorné. Kyselina chlorovodíková je jednou ze složek lučavky královské.

Cl2 + H2O → HCl-I + HClIO

Průmyslově se vyrábí elektrolýzou roztoku chloridu sodného, společně s hydroxidem sodným.

Oxidační stav chloru Název Vzorec Příklad
-I Chloridy Cl NaCl, organické chloridy
+I Chlornany ClO NaClO, Ca(ClO)2
+III Chloritany ClO2 NaClO2
+IV ClO2 ClO2 oxid chloričitý
+V Chlorečnany ClO3 NaClO3
Chloryly ClO2+ [ClO2]2[S3O10] trisíran chlorylu
+VI ClO3 ClO3 oxid chlorový
+VII Chlorečnany ClO3 NaClO3

35Cl NMR

Jádro je kvadrupolární, takže i NMR signály jsou široké. 35Cl NMR je citlivější než 37Cl. Je velmi užitečné pro studium anorganických iontových sloučenin. Jako standard se používá NaCl. Organické sloučeniny poskytují velmi široké signály, proto je NMR použitelné pouze pro menší molekuly.

Spin 3/2
Zastoupení v přírodě 75,78 %
Jaderný magnetický moment +0.8218743
Rozsah chemických posunů -50 až 1050 ppm
Relativní citlivost k 1H 3,58×10-3
Relativní citlivost k 13C 21,0

37Cl NMR

Méně citlivé než 35Cl, ale poskytuje užší signály.

Spin 3/2
Zastoupení v přírodě 24,22 %
Jaderný magnetický moment +0.6841236
Rozsah chemických posunů -50 až 1050 ppm
Relativní citlivost k 1H 6,59×10-4
Relativní citlivost k 13C 3,87
35Cl NMR spektrum 20 % roztoku NaCl v D2O
35Cl NMR spektrum 20 % roztoku NaCl v D2O
35Cl NMR roztoku EtAlCl2
35Cl NMR roztoku EtAlCl2

Odkazy

One Reply to “Chlor”

  1. U mocenství chloru VII jsou omylem uvedeny chlorečnany namísto chloristanů.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.