Meitnerium

Meitnerium, Mt, je radioaktivní transaktinoid. Poprvé bylo připraveno v Německu roku 1982, pojmenováno je po rakouské fyzičce Lise Meitner. V přírodě se nevyskytuje, připraven byl pouze uměle.

Vlastnosti meitneria
Atomové číslo 109 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 278 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d7 7s2
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 37,4 (odhad)

Známe osm izotopů meitneria a dva jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má 278Mt – 8 sekund.

Vzhledem k nízké stabilitě izotopů meitneria neexistuje moc údajů o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, ale předpokládá se, že bude mít podobné vlastnosti jako prvky 9. Skupiny PSP.

Odkazy

  1. Meitnerium na české wikipedii
  2. Meitnerium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.