Moscovium

Moscovium, Mc, je silně radioaktivní a nestabilní prvek. Název byl prvku přidělen organizací IUPAC 28.11. 2016, do té doby byl označován jako Ununpentium.

Vlastnosti ununpentia
Atomové číslo115Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost289Elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 (odhad)
Teplota tání [°C]1100 (odhad)Teplota varu [°C]400 (odhad)
Elektronegativita1,3 (odhad)Hustota [g.cm-3]13,5 (odhad)

Poprvé bylo připraveno roku 2003 bombardováním terče z 243Am ionty 48Ca. Nejstabilnější známý izotop – 290Mc – má poločas rozpadu pouhých 650 ms.

$$^{243}_{95}Am + ^{48}_{20}Ca→ ^{288}_{115}Mc + 3 ^1_0n → ^{284}_{113}Nh + \alpha$$

$$^{243}_{95}Am + ^{48}_{20}Ca→ ^{287}_{115}Mc + 4 ^1_0n → ^{283}_{113}Nh + \alpha$$

Vzhledem k nestabilitě nejsou známy žádné fyzikálně-chemické charakteristiky, pouze odhady. Předpokládá se, že chemické vlastnosti budou odpovídat umístění prvku v tabulce, tzn. vlastnostem 15. skupiny.

Začátkem roku 2016 byl prvek Mc uznán IUPACem.[4]

Izotopy moscovia

Všechny izotopy se rozpadají za vzniku nihonia.

NuklidHmotnost [u]Poločas rozpadu [ms]Typ rozpadu
287Mc287,19070(52)37(+44-13) α
288Mc288,19274(62)164(+30-21) α
289Mc289,19363(89)330(+120-80) α
290Mc290,19598(73)650(+490-200) α

Odkazy

  1. Moscovium na české wikipedii
  2. Moscovium na anglické wikipedii
  3. Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118
  4. IUPAC – Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118

One Reply to “Moscovium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.