Zirkonium

Zirkonium, Zr, je kov s velice vysokou odolností vůči korozi, v práškovém stavu je pyroforické. Za zvýšené teploty se slučuje s většinou nekovů. Nejběžnější oxidační stupeň je IV.

Vlastnosti zirkonia
Atomové číslo 40 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 91,224 Elektronová konfigurace [Kr] 4d2 5s2
Teplota tání [°C] 1854,85 Teplota varu [°C] 4409
Elektronegativita 1,33 Hustota [g.cm-3] 6,52

Hlavními minerály zirkonia jsou zirkon ZrSiO4 a baddeleyt ZrO2. Oba nerosty obvykle obsahují i malý podíl hafnia. Zirkonium se vyrábí Krollový způsobem, tzn. zahříváním rudy s uhlíkem v proudu chloru a následné redukci vzniklého chloridu hořčíkem.

ZrO2 + 2 Cl2 + 2 C → ZrCl4 + 2 CO

ZrCl4 + 2 Mg → Zr + MgCl2

NMR

Zirkonium se v NMR využívá především pro měření pevných vzorků. Standardem je Zr(C6H5)2Cl2.

91Zr
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 11,23 %
Citlivost vzhledem k 1H 1,24×10-3
Rezonanční frekvence v poli 1 T 3,9748
Jaderný magnetický moment -1,30362

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.