Draslík

Draslík patří do skupiny alkalických kovů. Kovový draslík je velmi reaktivní a je nutné ho, stejně jako sodík, uchovávat pod vrstvou inertního, organického rozpouštědla.

Kovový draslík
Kovový draslík
Vlastnosti draslíku
Atomové číslo 19 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 39,0983 Elektronová konfigurace [Ar] 4s1
Teplota tání [°C] 63,38 Teplota varu [°C] 758,85
Elektronegativita 0,82 Hustota [g.cm-3] 0,89

Kovový draslík poprvé izoloval v roce 1807 Sir Humpry Davy, elektrolyticky z taveniny KOH.

V přírodě se vyskytuje jako chlorid (sylvín), podvojný chlorid (karnalit) KCl.MgCl2.6H2O a síran (langbeinit) K2Mg2(SO4)3. Průmyslově nejvýznamější jsou sylvín a karnalit. Při plamenových zkouškách barví plamen fialově (λ = 766,5 nm).

Největšími producenty draslíku jsou Rusko a Kanada.
Největšími producenty draslíku jsou Rusko a Kanada.

Chemicky je velmi podobný sodíku, s kterým mají podobnou ionizační energii. Je to velmi reaktivní kov. Se vzdušným kyslíkem reaguje za vzniku peroxidu draselného (K2O2) a s vodou poskytuje hydroxid draselný. Spalováním v čistém kyslíku vzniká hyperoxid draselný KO2.

Průmyslově se v největší míře vyrábí draselné soli: hydroxid draselný, uhličitan draselný, síran draselný a chlorid draselný. Důležitý je také chroman draselný (K2CrO4), který se využívá v barvivech, inkoustech, ohňostrojech, apod.

NMR

Draslík se v přírodě vyskytuje jako směs tří izotopů – 39K, 40K a 41K, všechny jsou NMR aktivní, 40K je radioaktivní. Všechna jádra jsou kvadrupolární a poskytují široké signály na relativně malém rozpětí chemických posunů. Pro NMR se nejčastěji využívá jádro 39K. Draslíkové NMR se využívá převážně pro monitorování vazebných poměrů v roztocích (i v živých organismech), tzn. měření relaxačních časů. V pevném stavu je pak využíváno pro charakterizaci sloučenin obsahujících draslík, je využíváno i pro biovzorky.1

39K 40K 41K
Spin 3/2 4 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 93,26 0,012 6,73
Poločas rozpadu [roky] stabilní 1,2504×109 stabilní
Citlivost vzhledem k 1H 0,00051 0,00523 0,00008
Rozsah chemických posunů -30 – +35 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,9893 2,4737 1,0919
Jaderný magnetický moment +0,3914662 -1,298100 +0,2148701
Jaderný kvadrupólový moment [fm2] +5,85 -7,3 -7,11

Chemické posuny

Látka Posun [ppm] Látka Posun [ppm]
K vázaný na organický N 33-22 K vázaný na organický O -5-(-11)
KCl 0 K+(aq) 10-(-5)
 π-komplexy K -18-(-30)

Reference

  1. High-​Resolution 39K NMR Spectroscopy of Bio-​organic Solids

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.