Kapacitní dělič napětí

Kapacitní dělič (capacitive divider) je obdobou odporového děliče. Výstupní napětí děliče pro stejnosměrný proud je dáno vztahem:

delic2

Nejjednodušší zapojení kapacitního děliče je na následujícím obrázku.

delic

V případě, že použijeme střídavé napětí je nutné spočítat nejprve impedanci kondenzátorů (kapacitanci) a tu poté použít k určení výstupního napětí. Impedanci spočítáme podle vztahu:

Impedance kondenzátoru

    Leave a Reply