Holmium

Holmium, Ho, je měkký, stříbřitě-bílý lanthanoid. Využívá se při výrobě permanentních magnetů a ve slitinách pro jadernou energetiku.

Vlastnosti holmia
Atomové číslo 67 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 164,93033 Elektronová konfigurace [Xe] 4f11 6s2
Teplota tání [°C] 1461 Teplota varu [°C] 2600
Elektronegativita 1,23 Hustota [g.cm-3] 8,79

Koncentrace holmia v Zemské kůře je zhruba 1,2 mg/kg. Čisté holmium se připravuje redukcí oxidu holmitého kovovým vápníkem. Používá se pro výrobu velmi silných permanentních magnetů. Dále je součástí granátů pro mikrovlnné technologie, např. YIG – Yttrium-Iron Garnet.

Nejběžnější oxidační stav je III, jak lze očekávat. S kyslíkem reaguje přímo na oxid holmitý. S vodou reaguje za vývoje vodíku a vzniku hydroxidu holmitého. V kyselině sírové se rozpouští za vzniku roztoku obsahujícího ionty nonaaquahlinité, [Ho(H2O)9]3+. S halogeny poskytuje binární halogenidy, fluorid je růžový, chlorid až iodid jsou žluté.

NMR

Dysprosium má jeden NMR aktivní izotop.

165Ho
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,0883
Jaderný magnetický moment +4,173
Citlivost vůči 1H 0,20423

Odkazy

  1. Holmium na české wikipedii
  2. Holmium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.