Interakční konstanty

Vydáno: 11. 11. 2017; Poslední aktualizace: 03. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Na této stránce najdete hodnoty NMR interakčních konstant pro jádra 1H, 13C, 19F a 31P. Teorii k spin-spinové skalární interakci naleznete na konci tohoto článku.

Interakce 1H–1H

PopisOznačeníHodnota [Hz]
Alifatika, H-C-H2JHH10-15
Alifatika, H-C-C-H3JHH6-8
Aldehydy, H-C-CO-H3JHH2-3
Alkeny, H-C-H2JHH0-3
Alkeny, trans-H-C=C-H3JHH14-18
Alkeny, cis-H-C=C-H3JHH6-12
Alkyny, H3C-C=C-CH2-CH35JHH2,5
Aromatika, ortho, H-C-C-H3JHH6-10
Aromatika, meta, H-C-C-C-H4JHH1-3
Aromatika, para, H-C-C-C-C-H5JHH0-1

V případě cik-cak konformace pozorujeme poměrně velké hodnoty interakčních konstant. Proto můžeme pozorovat i interakce na velmi velkou vzdálenost:

Interakce 13C–1H

PopisOznačeníHodnota [Hz]
Alifatika, C-H1JCH125-135
Alifatika, CX-H (X=N,O,S)1JCH135-155
Alkeny, =C-H1JCH155-170
Alkyny, ≡C-H1JCH240-250
Aromatika,-C-H1JCH155-165

Interakce s 19F

PopisOznačeníHodnota [Hz]
C-F1JCF16-370
C-C-F2JCF30-45
C-C-C-F3JCF5-25
C-C-C-C-F4JCF1-5
H-C-F2JHF40-60
H-C-C-F3JHF2-30
H-C-C-C-F4JHF5-15
cis-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-en5JFF14
trans-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-en5JFF2
Interakce mezi geminálními atomy F2JFF250-300
Interakce mezi atomy F v derivátech alkanů3JFF15-16

Interakce s 31P

PopisOznačeníHodnota [Hz]
P-H1JPH180-200
PIII-C1JPC10-30
PV-C1JPC80-110
PIII-C-C2JPC18-20
PV-C-C2JPC8-11
PIII-C-C-C3JPC6-8
PV-C-C-C3JPC11-13
PIII-C-C-C-C4JPC0-1
PV-C-C-C-C4JPC1-3

Další kapitoly