MRI – Magnetic Resonance Imaging

Vydáno: 15. 04. 2023; Poslední aktualizace: 15. 04. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

MRI, magnetická rezonance (z anglického „Magnetic Resonance Imaging“) je zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Má poměrně dost věcí společných s NMR, proto ji tady také zmiňuji.

MRI obrázek lidského mozku. Zdroj: Elsevier/Academic Radiology

Na rozdíl od NMR jsou zde využívána pouze jádra 1H a nezajímá nás chemický posun a tím určení struktury vzorku, ale spíše relaxace a množství jader v daném místě studovaného systému. MRI přístroje zaznamenávají množství a chování vody (H2O) ve skenovaných částech těla. Na základě těchto údajů je pak možno vytvořit obraz tkání vykreslený ve stupních šedi.

MRI přístroj. Zdroj: Jan Ainali/Commons

Stejně jako v NMR jsou i zde využívány supravodivé magnety, v medicíně se využívá magnetické pole do 3 T, pro výzkumné účely je možné použít i silnější pole.

Odkazy

Další kapitoly