Beryllium

Beryllium je nejlehčím kovem 2. skupiny PSP. Je to tvrdý, šedý kov s velmi vysokou teplotou tání. V čistém stavu i ve sloučeninách je velmi toxický. Jedná se o monoizotopický prvek.

Vlastnosti beryllia
Atomové číslo 4 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 9,0121 Elektronová konfigurace 1s2 2s2
Teplota tání [°C] 1287 Teplota varu [°C] 2970
Elektronegativita 1,57 Hustota [kg.dm-3] 1,85

S kyslíkem za laboratorní teploty nereaguje, s vodou pouze na povrchu. V koncentrované kyselině dusičné se za studena nerozpouští, ve zředěné se pasivuje.

V přírodě se vyskytuje pouze ve formě beryllnatých solí. Nejdůležitějším minerálem je modrozelený beryl – Be3Al2(SiO3)6.

NMR

Je využíváno hlavně pro studium komplexů beryllia. Jádro 9Be je kvadrupolární, takže pro větší, nesymetrické molekuly poskytuje široké linie, ale symetrické komplexy dávají linie užší. Standardem je roztok BeSO4 v D2O.

9Be
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,0139
Citlivost vzhledem k 13C 81,5
Rezonanční frekvence v poli 1 T 5,9842
Rozsah chemických posunů -18 až 28 ppm
Sloučenina Rozsah chemických posunů [ppm]
Koordinační číslo 3 18-13
Koordinační číslo 2 15-7
Koordinační číslo 4 7-(-2)
BeSO4 0
Cyklopentadienylové komplexy (a podobné) -18-(-28)

Odkazy

One Reply to “Beryllium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.