Bor

Vydáno: 12. 11. 2013; Poslední aktualizace: 25. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Bor, B, je nejlehčí prvek ze skupiny trielů. Vyskytuje se v krystalické a amorfní modifikaci. Využívá se ve sklářství, a díky vysokému účinnému průřezu izotopu 10B i v jaderné energetice, jako součást řídících tyčí.

Atomové číslo5Počet stabilních izotopů2
Atomová hmotnost10,811Elektronová konfigurace[He] 2s2 2p1
Teplota tání [°C]2076Teplota varu [°C]3927
Elektronegativita2,04Hustota [g.cm-3]2,08
Vlastnosti boru

Izotopy

Přírodní bor je směsí dvou izotopů, oba jsou NMR aktivní, ale mají spin větší než ½. Známe 13 radioizotopů, všechny mají velmi krátké poločasy rozpadu, proto nemají praktické využití.

IzotopZastoupení v přírodě [%]
10B19,65
11B80,35

Chemické vlastnosti

Elementární bor je v modifikaci α tvořen ikosaedry B12, vazebné elektrony v celém ikosaedru jsou delokalizovány. Modifikace β je tvořena klastry B84, které jsou pospojovány jednotkami B10.

Hlavními minerály boru jsou borax Na2[B4O5(OH)4]∙8H2O a kernit Na2[B4O5(OH)4]∙2H2O. Výroba boru je poměrně náročný proces, vychází se z boraxu, který se převádí na oxid boritý.

Na2[B4O5(OH)4]∙8H2O + H2SO4 → 4 H3BO3 + Na2SO4 + 5 H2O

2 H3BO3 → B2O3 + 3 H2O

Pokud není potřeba čistý bor, redukuje se oxid hořčíkem a produkt se promývá alkalickým roztokem a poté kyselinou chlorovodíkovou a fluorovodíkovou. Čistý bor se připravuje termickým rozkladem B2H6 nebo BI3, příp. redukcí BBr3 vodíkem.

Borová vlákna se vyrábějí pomocí CVD, kdy se BCl3 a vodík vedou přes elektricky žhavený wolframový drát, na kterém dochází k redukci a vzniká bor.

2 BCl3 + 3 H2 → 2 B + 6 HCl

Za normálních podmínek je bor poměrně inertní, reaguje pouze s elementárním fluorem. Za vyšších teplot reaguje s většinou nekovů i kovů.

Oxidy

Nejběžnějším oxidem boru je oxid boritý, B2O3. Ale známe i monooxid boru, BO, ten byl poprvé připraven v roce 1940 termickým rozkladem tetrahydroxydiboranu, B2(OH)4, při teplotách 200-500 °C.

B2(OH)4 → 2 BO + 2 H2O

Jeho struktura byla objasněna až po více než 80 letech za využití NMR spektroskopie.

Borany

Borany jsou důležitou a také velmi zajímavou skupinou sloučenin boru. První byly připraveny již roku 1912 německým chemikem Alfredem Stockem. Kromě zajímavé struktury získaly tyto sloučeniny pozornost i díky vysoké energii, kterou v sobě skrývají. Z toho důvodu byly v průběhu studené války zkoumány jako potenciální raketové palivo, i když nakonec nebyly tyto plány převedeny do praxe. V roce 1948 byla pomocí RTG strukturní analýzy objasněna struktura dekaboranu a o rok později byla poprvé popsána třístředová dvouelektronová vazba v B-H-B.

Základním boranem je diboran B2H6, bezbarvý, velmi reaktivní plyn. Vyšší borany jsou pojmenovány pomocí počtu borových atomů a do závorky se uvádí počet vodíků, např. pentaboran(9) B5H9.

V boranech se setkáváme s dvouelektronovou, třícenterní vazbou v uspořádáních B-H-B a B-B-B.

Struktura pentaboranu(9) - B5H9
Struktura pentaboranu(9) – B5H9 [6]

Borany tvoří klastry, jejich struktury rozlišujeme podle uzavřenosti (otevřenosti) klastru:

 • Hypercloso – kompletně uzavřené klasty, např. B8H8.
 • Closo – uzavřené klastry, např. B12H122-.
 • Nido – bor obsazuje n vrcholů n+1 vrcholového klastru, např. B5H9.
 • Arachno – bor obsazuje n vrcholů n+2 vrcholového klastru, např. B4H10.
 • Hypho – bor obsazuje n vrcholů n+3 vrcholového klastru, např. B8H16.
 • Conjucto – dva a více spojených klastrů dohromady, např. B21H18.

Diboran

Jeden z nejprostudovanějších boranů, B2H6. Slouží jako výchozí látka pro přípravu vyšších boranů.

Struktura diboranu

Laboratorně ho lze připravit z tetrahydridoboritan sodného, ve větších množstvích se vyrábí z fluoridu boritého.

 • 2 NaBH4 + I2 → B2H6 + 2 NaI + H2
 • 2 NaBH4 + 2 H2PO4 → B2H6 + 2 NaH2PO4 + H2
 • 2 BF3 + 6 NaH → B2H6 + 6 NaF

Tris(pentafluorofenyl)boran

Velice zajímavou sloučeninou ze skupiny boranů je tris(pentafluorofenyl)boran, B(C6F5)3. Jde o bílou, krystalickou látku a velmi silnou Lewisovu kyselinu. Z hlediska Lewisovské kyselosti je silnější než BF3, ale slabší než BCl3.

Struktura B(C6F5)3
Struktura B(C6F5)3

Využívá se v katalýze, protože dokáže abstrahovat hydridový anion (H) za tvorby iontu [HB(C6F5)3], takže funguje jako aktivátor katalyzátoru nebo jako kokatalyzátor. Je také důležitou sloučeninou pro studium tzv. frustrovaných Lewisových párů, což jsou sloučeniny, které obsahují stericky (prostorově) náročnou Lewisovu kyselinu i bázi a díky prostorové náročnosti nemohou vytvořit klasický adukt. Tyto systémy by mohly být zajímavé např. pro hydrogenační reakce:[8, 9]

PCy3 + B(C6F5)3 + H2 → [HPCy3]+[HB(C6F5)3]

Halogenidy

Trihalogenidy boru jsou těkavé a velmi reaktivní. Nemají sklon k dimeraci, existují ve monomerní formě. Jsou, v souladu s teorií VSEPR, trigonálně planární se symetrií D3h.

BF3BCl3BBr3BI3
Teplota varu [°C]−99,912,591,3210
Teplota tání [°C]−127,1−107−4649,9

Borofen

Borofen je monomolekulární vrstva boru (2D modifikace).[11] Skládá se z trojúhelníků, to je způsobeno třemi elektrony ve valenční slupce bóru. Poprvé byl připraven roku 2015 depozicí bóru na stříbrný substrát.[12] Příprava byla inspirována syntézou silicenu (2D modifikace křemíku).

Jako lepší metoda se na základě výpočtů jeví depozice boru na povrch hexagonálního nitridu boritého.

Krystalová struktura tří modifkací borofenu. Zdroj: Commons

NMR

Standardem pro borové NMR je etherát fluoridu boritého BF3.Et2O. Existence dvou izotopů vede ke tvorbě izotopomerů, což se projevuje v NMR spektrech, např. u BF4.

10B NMR

Signály 10B NMR jsou širší než u 11B a toto jádro má i nižší citlivost. Proto se častěji měří 11B NMR.

Spin3
Zastoupení v přírodě19,9 %
Jaderný magnetický moment+1,800645
Rozsah chemických posunů-120 až 90 ppm
Relativní citlivost k 1H3,96×10-3
Relativní citlivost k 13C23,2

11B NMR

Jádro 11B je citlivější a poskytuje užší signály.

Spin3/2
Zastoupení v přírodě80,1 %
Jaderný magnetický moment+2,688649
Rozsah chemických posunů-120 až 90 ppm
Relativní citlivost k 1H0,165
Relativní citlivost k 13C970
11B NMR spektrum BF3.Et2O
11B NMR spektrum BF3.Et2O

Odkazy

 1. Bor na české wikipedii
 2. Bor na anglické wikipedii
 3. Boron NMR
 4. Graphene-like material made of boron a possibility, experiments suggest
 5. Boron enters flatland: Borophene sheets on the way
 6. Dulmage, W.J.; Lipscomb, W.N. Acta Cryst. (1952). 5, 260-264. The crystal and molecular structure of pentaborane
 7. Borophene: Scientists create atomically thin boron
 8. Reversible, Metal-Free Hydrogen Activation
 9. Tris(pentafluorophenyl)borane and Beyond: Modern Advances in Borylation Chemistry
 10. Boron Isotope Effects in Fluorine NMR Spectra
 11. Borofen
 12. Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr