Thallium

Thallium je bílý, měkký, silně toxický kov. Získává se popílků ze sulfidického pražení při výrobě kyseliny sírové a při tavení Zn/Pb rud. Jeho využití není velké, světová produkce činí cca 5 t/rok. Sloučeniny thallia se využívají při konstrukci detektorů infračerveného záření.

Vlastnosti thallia
Atomové číslo 81 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 204,383 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Teplota tání [°C] 303,5 Teplota varu [°C] 1457
Hustota 11,85 Elektronegativita 1,8

Thallium bylo objeveno roku 1861 pomocí plamenové fotometrie, pojmenováno bylo podle zelené emisní čáry. Objevili jej nezávisle na sobě W. Crookes a C.A. Lamy. Nacházíme jej ve třech minerálech – crookesitu (TlCu7Se4), hutchinsonitu (TlPbAs5S9) a loránditu (TlAsS2). Z těchto minerálů se však nezískává, hlavním zdrojem jsou popílky po pražení sulfidických rud při výrobě kyseliny sírové.

NMR

Přírodní thallium je tvořen směsí dvou málo citlivých izotopů se spinem 1/2. Standardem je TlNO3.

203Tl 205Tl
Spin 1/2 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 29,524 70,476
Citlivost vzhledem k 1H 0,0578 0,142
Citlivost vzhledem k 13C 331 813
Rezonanční frekvence v poli 1 T 24,7316 24,9749
Jaderný magnetický moment +1,6222579 +1,6382146

Chemické posuny

Látka Rozpouštědlo Posun [ppm]
Me3Tl pentan 5093
Et3Tl pentan 4693
Ph3Tl ether 3814
Me2TlNO3 n-butylamin 3586
Me2TlNO3 voda 3514
Me2TlNO3 formamid 3477
Me2TlNO3 DMSO 3450
Me2TlNO3 DMF 3386
Me2TlNO3 HMPA 3346
PhTlCl2 pyridin 3087
PhTlCl2 methanol 2989
TlCl3 pevný 2220
TlCl3 tavenina 2515
TlCl3 voda 2307
TlF pevný 1300
TlF tavenina 1380
TlCl pevný 325
TlCl tavenina 1250
TlBr pevný 1100
TlBr tavenina 1620
TlNO3 voda 0

Interakční konstanty

Sloučenina Interakční konstanty [Hz]
Me3Tl 2JTl-H = -268,8
1JTl-C = 1930
Et3Tl 2JTl-H = -198,2
3JTl-H = 396,1
Me2TlN(SiMe3)2 3JTl-H = -324
Me2TlOAc2 2JTl-H = -408
3JTl-C = 2513
TlH4 1JTl-H = 6144
(TlOEt)4 2JTl-Tl = 2560
Sn8Tl5- 1JTl-119Sn = 795
1JTl-117Sn = 760
P2(TlMe2)2(Ph)4 1JTl-P = 3203
P2(TlMe2)2(Ph)4 1JTl-P = 3203
Tl(I)/2,2,2-cryptand 1JTl-15N = 850
Tl(I)/valinomycin 1JTl-13C = 96

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.