Disociační konstanty kyseliny a zásad

Vydáno: 22. 12. 2023; Poslední aktualizace: 22. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Disociační konstanty kyselin a zásad jsou pro vodné roztoku při teplotě 25 °C. Všechny konstanty jsou uvedeny ve formě pKa a pKb:

pKa = – log Ka
pKb = – log Kb

Slabé kyseliny

KyselinapKa
H3AsO4pK1 = 2,22
pK2 = 6,98
pK3 = 11,50
HAsO2pK1 = 9,29
HNO2pK1 = 3,29
H3PO4pK1 = 2,16
pK2 = 7,21
pK3 = 12,32
H2SpK1 = 7,07
pK2 = 12,20
H2SO3pK1 = 1,76
pK2 = 7,21
HClOpK1 = 7,53
HClO2pK1 = 1,97
BenzoovápK1 = 4,19
CitronovápK1 = 4,13
pK2 = 4,76
pK3 = 6,40
Chlorocotová2,85
Octová4,75
Trichloroctová0,70

Slabé zásady

ZásadapKb
Be(OH)2pK2 = 10,30
Ca(OH)2pK1 = 1,40
pK2 = 2,43
NH3pK1 = 4,75
H2N-NH2pK1 = 5,77
LiOHpK1 = 0,18
Pb(OH)2pK1 = 3,02
pK2 = 7,52
Zn(OH)2pK1 = 3,02
pK2 = 8,82
acetamidpK1 = 12,60
anilinpK1 = 9,37
diethylaminpK1 = 2,89
ethylaminpK1 = 3,46
dipropylaminpK1 = 2,99
pyridinpK1 = 8,75

Další kapitoly