Flerovium

Flerovium, značka Fl, je transaktinoid, který byl poprvé připraven v roce 1999 v ruské Dubně. Jeho název byl schválen v roce 2011 IUPACem. Poprvé bylo připraveno bombardováním jader 244Pu proudem iontů 48Ca.

244Pu + 48Ca → 292Fl → 289Fl + 3 10n

Elektronová konfigurace flerovia je [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2.

Na základě DFT výpočtů se předpokládá, s výjimkou FlF4, nebude možné izolovat tetrahalogenidy flerovia. Naproti tomu FlF2 a FlCl2 by měly být stabilní.[4]

Izotop Rok objevu Reakce
285Fl 2010 242Pu(48Ca,5n)
286Fl 2002 249Cf(48Ca,3n)
287aFl 2002 244Pu(48Ca,5n)
287bFl 1999 242Pu(48Ca,3n)
288Fl 2002 244Pu(48Ca,4n)
289aFl 1999 244Pu(48Ca,3n)
289bFl 1998 244Pu(48Ca,3n)

Odkazy

  1. Flerovium na české wikipedii
  2. Flerovium na anglické wikipedii
  3. Superheavy Element Flerovium (Element 114) Is a Volatile Metal
  4. The Valence States of Copernicium and Flerovium

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.