Vápník

Vápník patří mezi kovy alkalických zemin. Je to velmi lehký, reaktivní kov. Vlastnostmi je podobný alkalickým kovům, za laboratorní teploty reaguje s kyslíkem i vodou.

Vlastnosti vápníku
Atomové číslo 20 Počet stabilních izotopů 7
Atomová hmotnost 40,078 lektronová konfigurace [Ar] 4s2
Teplota tání [°C] 842 Teplota varu [°C] 1484
Elektronegativita 1,00 Hustota [kg.m-3] 1550

Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře a po křemíku a železu je třetím nejrozšířenějším kovem. Vzhledem k jeho reaktivitě ho v přírodě nalézáme pouze ve formě vápenatých sloučenin. Nejrozšířenějším minerálem je vápenec, CaCO3, který pokrývá velkou část zemského povrchu. Vápenec vzniká biochemicky, živými organismy nebo biomechanicky – nahromaděním skořápek mrtvých organismů. Dalším důležitým minerálem je křída, což je pórovitý uhličitan vápenatý. Síran vápenatý tvoří několik minerálů: anhydrit – bezvodý síran, bassanit (hemihydrát) a sádrovec (dihydrát).

Chemické vlastnosti vápníku jsou podobné stronciu a baryu. Reaguje s vodou a kyselinami za vývoje vodíku, podobně jako alkalické kovy poskytuje s kapalným amoniakem modrý roztok, obsahující solvatovaný elektron. Za vyšší teploty reaguje s kyslíkem, dusíkem, sírou i halogeny za vzniku odpovídajících binárních sloučenin.

Izotopy vápníku

Nukleonové číslo Zastoupení v přírodě [%] Poločas rozpadu
40 96,941 >5,9×1021 let
41 stopové 1,03×105 let
42 0,647 stabilní
43 0,135 stabilní
44 2,086 stabilní
46 0,004 >8,8×1022 let
48 0,187 >4,3×1019 let

NMR

Má jeden NMR aktivní izotop, 43Ca, který patří mezi středně citlivé jádra, bohužel jeho zastoupení v přírodním vápníku je mizivé. Standardem je roztok CaCl2 v D2O. V současné době se toto jádro využívá hlavně pro měření NMR v pevném stavu.

43Ca
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,135
Rozsah chemických posunů 70 ppm, -35 až 35 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 0,00642
Rezonanční frekvence v poli 1 T 2,8688

Chemické posuny

Látka Posun [ppm] Látka Posun [ppm]
Ca vázaný k dusíku 35-15 Ca2+ 30 – 0
CaCl2 v D2O 0 Ca vázaný ke kyslíku -20-(-35)

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.