Xenon

Xenon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Patří mezi vzácné plyny. Tvoří pouze několik málo sloučenin s fluorem, chlorem a kyslíkem. Xenon byl objeven roku 1889 během frakční destilace zkapalněného vzduchu.

Atomové číslo54Elektronová konfigurace[Kr] 5s2 5p6
Počet přírodních izotopů9Atomová hmotnost131,29
Obsah ve vzduchu [ppm]0.087Hustota5,8971 mg.cm-3
Teplota tání-111,8 °CTeplota varu-108,13 °C

Chemické vlastnosti

První sloučenina xenonu byla připravena v roce 1962 N. Bartlettem, který se původně zabýval chemií PtF6. Během jednoho experimentu došlo k neplánovanému průniku vzduchu do reaktoru a náhlé změně barvy. Vzniklá sloučenina byla charakterizována jako O2PtF6. Na základě této reakce se PtF6 projevil jako velmi silné oxidační činidlo, proto Bartlett provedl i experiment s xenonem. Během reakce došlo vyloučení tmavě žluté pevné látky XePtF6, tím začal výzkum chemie xenonu.[5]

V roce 1991 byla popsána příprava sloučenin s aniontem XeF5, který byl první popsanou částicí AX5 s planární geometrií.[6]

Fluorid xenonatý (XeF2) může být připraven zahříváním xenonu s fluorem na teplotu 400 °C v niklovém reaktoru nebo výhodněji ozařováním této směsi slunečním světlem. Jde o bílou, krystalickou látku, která sestává s paralelních, lineární jednotek. Je to nejstabilnější, známá sloučenina xenonu. Jeho struktura odpovídá teorii VSEPR. Tři volné elektronové páry obsazují ekvatoriální pozice trojboké bipyramidy a vazby Xe-F obsazují axiální pozice. Úhel F-Xe-F je 180°.

Využívá se jako výhodné fluorační činidlo s oxidačními účinky. Příkladem může být fluorace Ph3TeF, která probíhá v chloroformu za laboratorní teploty:[15]

Ph3TeF + XeF2 → Ph3TeF3 + Xe

Lze dokonce připravit jeho vodný roztok, který je při 0 °C poměrně stabilní. Poločas rozkladu je cca 7 hodin. Tento roztok má velice silné oxidační vlastnosti, dokáže oxidovat např. chloridy na elementární chlor a chromité soli na chromany.

V roce 2015 byla publikována příprava sloučeniny obsahující dikation [XeOXeOXe]2+.[9]

Xenon se využívá ve výbojkách, kde je jeho světlo fialové až modré, ty mají baktericidní účinky, proto se využívají v desinfekci. Využívá se i v xenonovém iontovém pohonném systému, např. v sondě Deep Space 1.

Detekce temné hmoty

Schéma xenonového detektoru. Zdroj: Gaudiman/commons

Xenon se využívá v několika projektech hledajících známky temné hmoty.[14] V detektorech se využívá superčistý kapalný xenon, který při interakci s částicemi poskytuje fotony ultrafialového záření o vlnové délce 178 nm. Foton je pak zachycen a zesílen pomocí pole fotonásobičů.

Nejnovější projekt XENON1T, který začal v roce 2014 se skládá z 3,2 tuny kapalného xenonu a je umístěn hluboko pod vápencovým masivem v Abruzských Apeninách ve střední Itálii. V současné době je upgradován na novou a výkonnější variantu XENONnT, který bude obsahovat více než 8 tun xenonu.

Xenonové NMR

Xenon má dva NMR aktivní izotopy se střední citlivostí a velkým rozsahem chemických posunů. 131Xe má spin 3/2, střední citlivost a poskytuje spektra s širokými signály. 129Xe má spin 1/2 a střední citlivost, proto je využíváno častěji, poskytuje podstatně užší linie.

 129Xe131Xe
Spin1/23/2
Zastoupení v přírodě [%]26,4421,18
Rozsah chemických posunů-5200 – +100
Citlivost vzhledem k 1H5,72×10-35,96×10-4
Citlivost vzhledem k 13C33,63,5
Rezonanční frekvence v poli 1 T8,577811,8604

Chemické posuny

XeOF40Xe(g)10-(-50)
Roztoky xenonu-30-(-300)Endohedrální fullereny-100-(-250)
Anionty endohedrálních fullerenů-70-(-300)Borofluoridy alkylxenonu-3300-(-4200)

Xenon je velmi citlivý na chemické okolí, díky jeho silně polarizovatelnému elektronovému obalu dochází k výrazné změně chemického posunu v závislosti na rozpouštědle.[6]

RozpouštědloPosun [ppm]RozpouštědloPosun [ppm]
Methanol-148Voda-196
Methylchlorid-153Diethylether-160
n-Pentan-156Aceton-175
n-Heptan-168n-Oktan-171
Chloroform-217Bromoform-285
Sirouhlík-225Dijodmethan-335

Odkazy

 1. Xenon na české wikipedii
 2. Xenon na anglické wikipedii
 3. Xenon NMR
 4. Ab initio studies of the nuclear magnetic resonance chemical shifts of a rare gas atom in a zeolite
 5. Bartlett, N Proc. Chem. Soc. 19626, 218. „Xenon hexafluoroplatinate (V) Xe+[PtF6]−„. doi:10.1039/PS9620000197
 6. Miller, K.W.; Reo, N.V.; Uiterkamp, A.J.S.; Stengle, D.P.; Stengle, T.R.; Williamson, K.L.; Proc Natl Acad Sci U S A 1981, 78, 4946-4949. Xenon NMR: chemical shifts of a general anesthetic in common solvents, proteins, and membranes.
 7. Christe, K.O.; Curtis, E.C.; Dixon, D.A.; Mercier, H.P.; Sanders, J.C.P.; Schrobilgen, G.J. J. Am. Chem. Soc. 1991113, 3351-3361. „The pentafluoroxenate(IV) anion, XeF5-: the first example of a pentagonal planar AX5 species“. DOI: 10.1021/ja00009a021
 8. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements. Oxford: Pergamon Press. ISBN 0-7506-3365-4.
 9. Nový dikation xenonu
 10. 129Xenon NMR: Review of Recent Insights into Porous Materials
 11. ‘Disruptive Device’ Brings Xenon-NMR to Fragile Materials
 12. Krystalová struktura XeO3
 13. Stable Chloro- and Bromoxenate Cage Anions; [X3(XeO3)3]3– and [X4(XeO3)4]4– (X = Cl or Br)
 14. XENON – projekty na výzkum temné hmoty
 15. Crystal and molecular structures of mer-trifluorotriphenyltellurium and stereoselective fluorine exchange in the mer-trifluorotriphenyltellurium-difluorotriphenyltellurium(1+) system

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

4 Replies to “Xenon”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..