Kadmium

Kadmium, Cd, je měkký, nízkotavitelný, toxický kov. Objeveno bylo roku 1817. Jeho využití je limitováno jeho toxicitou, používá se, podobně jako zinek, v ochranných povlacích. V malých množstvích se také používá ve slitinách a bateriích.

Vlastnosti kadmia
Atomové číslo 48 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 112,411 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2
Teplota tání [°C] 321,07 Teplota varu [°C] 767
Elektronegativita 1,69 Hustota [g.cm-3] 8,650

V zemské kůře i mořské vodě je jeho koncentrace nízká. Kadmium se v přírodě vyskytuje jako příměs zinkových a olověných rud.

Kovové kadmium

Kovové kadmium

Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk, v neoxidujících kyselinách se rozpouští za vývoje vodíku. Chemicky je velmi podobné zinku. Ve sloučeninách má převážně oxidační číslo II (elektronová konfigurace 4d10), méně často I (elektronová konfigurace 5s1 4d10). Dosahuje koordinačního čísla až sedm.

Známy jsou všechny čtyři halogenidy kademnaté, kromě bromidu, který je světle žlutý, jsou všechny bílé. Fluorid je ve vodě málo rozpustný (4,35 g/100 cm3), ostatní halogenidy jsou hygroskopické a tudíž velmi dobře rozpustné.

Oxid vzniká zahříváním kovu v kyslíku, má strukturu NaCl. Ve vodných roztocích vytváří hexaaquakademnatý ion [Cd(H2O)6]2+, v amonných roztocích vytváří tetraamminkobaltnatý ion [Cd(NH3)4]2+.

NMR

Kadmium má dva NMR aktivní izotopy se spinem ½ – 111Cd a 113Cd. Oba poskytují úzké signály v širokém rozmezí chemických posunů. Častěji se měří, mírně citlivější, jádro 113Cd. Primárním standardem je Me2Cd.

111Cd 113Cd
Spin ½ ½
Zastoupení v přírodě [%] 12,8 % 12,22
Rozsah chemických posunů -650 – 0 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 1,24×10-3 1,35×10-3
Citlivost vzhledem k 13C 7,27 7,94
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,0692 9,4871
Jaderný magnetický moment -0,5948861 -0,6223009

Chemické posuny

Me2Cd 0
Dialkylkadmium 0 – -200
Diperfluoroalkylkadmium -250 – -500
Dithio a diselenokadmium -250 – -350
Porfyriny kadmia -370 – -450
Karboxyláty kademnaté -550 – -650
Chloristan kademnatý -650

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.