Alotropie prvků

Alotropy prvku jsou rozdílné strukturní modifikace daného prvku, mají odlišné fyzikální i chemické vlastnosti. U chemických sloučenin se obdobná vlastnost označuje jako polymorfie. S alotropy se setkáváme např. u uhlíku, fosforu, síry a mnoha dalších prvků.

Příklady alotropických modifikací prvků

Prvek Alotropické modifikace
Uhlík Diamant, grafit, grafen, fullereny, atd.
Kyslík Molekulární kyslík, ozón, tetrakyslík, oktakyslík
Fosfor Bílý fosfor, červený fosfor, fialový fosfor, černý fosfor
Selen Červený selen, šedý selen, černý selen
Kobalt α-kobalt, β-kobalt

Literatura

  1. Allotropes — Chemistry Encyclopedia
  2. KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. S. 430