Alotropie prvků

Vydáno: 26. 07. 2018; Poslední aktualizace: 21. 09. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Alotropy prvku jsou rozdílné strukturní modifikace daného prvku, mají odlišné fyzikální i chemické vlastnosti. U chemických sloučenin se obdobná vlastnost označuje jako polymorfie. S alotropy se setkáváme např. u uhlíku, fosforu, síry a mnoha dalších prvků.

Koncept alotropie navrhl v roce 1841 Jöns Jakob Berzelius, termín je odvozen z řeckého άλλοτροπἱα, což znamená variabilita.[3]

Příklady alotropických modifikací prvků

PrvekAlotropické modifikace
UhlíkDiamant, grafit, grafen, fullereny, atd.
KyslíkMolekulární kyslík, ozón, tetrakyslík, oktakyslík
FosforBílý fosfor, červený fosfor, fialový fosfor, černý fosfor
SelenČervený selen, šedý selen, černý selen
Železoα-železo, γ-železo, δ-železo a ε-železo
Kobaltα-kobalt, β-kobalt
Alotropické modifikace fosforu, bílý, červený (dvakrát) a fialový. Zdroj: Commons

Literatura

  1. Allotropes — Chemistry Encyclopedia
  2. KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. S. 430
  3. The Origin of the Term Allotrope