Nobelium

Nobelium, No, je radioaktivní aktinoid. Prvek je pojmenován po Alfrédu Nobelovi. Lze jej vyrobit pouze v reaktoru, v přírodě se nevyskytuje.

Vlastnosti nobelia
Atomové číslo 102 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 259 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 7s2
Teplota tání [°C] 827 (odhad) Teplota varu [°C]
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3]

Známe dvanáct radioisotopů a tři jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má izotop 259No – 58 minut. Existence nobelia byla definitivně potvrzena roku 1966 v Dubně (SSSR), skoro deset let po prvním oznámení o jeho objevu ve Švédsku roku 1957.

No

Chemie nobelia je zatím nekompletní a byla studována pouze v roztoku, kde může prvek nabývat oxidačních stavů II a III. Oxidační stav III je stabilnější.

Odkazy

  1. Nobelium na české wikipedii
  2. Nobelium na anglické wikipedii
  3. Production of the New Element 102

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.