Brom

Brom patří mezi halogeny, v elementárním stavu jde o červenohnědou, toxickou kapalinu. Přírodní brom se skládá ze dvou stabilních izotopů, oba jsou NMR aktivní. Dále známe 23 radioizotopů.

Vlastnosti bromu
Atomové číslo 35 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 79,904 Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2 4p5
Teplota tání [°C] -7,35 Teplota varu [°C] 58,85
Elektronegativita 2,96 Hustota [g.cm-3] 3,1028

Brom se v přírodě nevyskytuje v elementárním stavu, pouze ve sloučeninách, největší množství je rozpuštěno v mořské vodě. Celkové zastoupení je poměrně nízké, cca 2-3 ppm.

Elementární brom má silné oxidační vlastnosti, čehož se často využívá v syntéze. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenstvích -I, +I, +III, +V a +VII.

Oxidy bromu

Známe dva nestabilní oxidy bromu, oranžový Br2O3 a bezbarvý Br2O5. Připravují se postupnou oxidací elementárního bromu ozonem (O3). Struktura obou oxidů je na obrázku dole, úhel BrOBr je oxidu bromitého 111° a u oxidu bromičného 121°.

Oxidy bromu
Oxidy bromu

Oxokyseliny bromu

Známe tři oxokyseliny bromu. Kyselinu bromnou HBrO, bromičnou HBrO3 a bromistou HBrO4. Bromistan je mírně silnější oxidační činidlo než chloristan.

NMR

79Br 81Br
Spin 3/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 50,69 49,31
Rozsah chemických posunů 100 – -500 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 0,0403 0,0491
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,7042 11,5384

Standardem je roztok NaBr v D2O (0 ppm). Chemický posun signálu bromidového aniontu se pohybuje v rozmezí +100 – -500 ppm.

Odkazy

One Reply to “Brom”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.