Chrom

Chrom, Cr, je kov z 6. skupiny PSP. Je to velmi tvrdý, ale křehký kov. Využívá se jako součást slitin a antikorozní povrchová úprava.

Vlastnosti chromu
Atomové číslo 24 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 51,9961 Elektronová konfigurace [Ar] 3d5 4s1
Teplota tání [°C] 1906 Teplota varu [°C] 2670
Elektronegativita 1,66 Hustota [g.cm-3] 7,15

Kovový chrom je za laboratorní teploty poměrně stabilní, ale rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a sírové. V přírodě se vyskytuje jako součást železných rud. Důležitým minerálem chromu je krokoit PbCrO4.

Ve sloučeninách se vyskytuje převážně v oxidačním stavu II, III a VI, přičemž sloučeniny CrVI jsou karcinogenní.

NMR

Chrom má jeden NMR aktivní izotop – 53Cr. Je to kvadrupolární jádro s nízkou citlivostí. Standardem je roztok chromanu v D2O.

53Cr
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 9,501 %
Citlivost vzhledem k 1H 8,63×10-5
Citlivost vzhledem k 13C 0,507
Rozsah chemických posunů -1795 – 0 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 2,4115
Jaderný magnetický moment -0,47454

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.