Chrom

Vydáno: 06. 10. 2014; Poslední aktualizace: 21. 10. 2022; Autor: Zdeněk Moravec

Chrom, Cr, je kov z 6. skupiny PSP. Je to velmi tvrdý, ale křehký kov. Využívá se jako součást slitin a antikorozní povrchová úprava.

Atomové číslo24Počet stabilních izotopů3
Atomová hmotnost51,9961Elektronová konfigurace[Ar] 3d5 4s1
Teplota tání [°C]1906Teplota varu [°C]2670
Elektronegativita1,66Hustota [g.cm-3]7,15

Kovový chrom je za laboratorní teploty poměrně stabilní, ale rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a sírové. V přírodě se vyskytuje jako součást železných rud. Důležitým minerálem chromu je krokoit PbCrO4. Za laboratorní teploty je antiferomagnetický, jeho Néelova teplota je 38 °C. Nad touto teplotou je paramagnetický.

Využití

Většina chromu se využívá ve slitinách, menší část pak i v chemickém průmyslu.

Slitina Ni-Cr

Slitina 90 % niklu s 10 % chromu se využívá při konstrukci termočlánků.

Sloučeniny

Ve sloučeninách se vyskytuje převážně v oxidačním stavu II, III a VI, přičemž sloučeniny CrVI jsou karcinogenní. Nejstabilnějším oxidačním stavem je III.

Oxidační stav VI

V oxidačním stavu VI se s chromem setkáváme u chromanů a dichromanů.

Struktura chromanového a dichromanového aniontu

Chromany jsou zpravidla žluté, dichromany pak oranžové. Chroman můžeme na dichroman převést okyselením jeho vodného roztoku, zpět se pak dostaneme přídavkem hydroxidu:

2 K2CrO4 + 2 HCl → K2Cr2O7 + 2 KCl + H2O

K2Cr2O7 + 2 KOH → 2 K2CrO4 + H2O

Roztok dichromanu a chromanu. Zdroj: Capaccio/Commons

Dichroman draselný se využívá jako odměrný roztok v bichromatometrii.

Dichroman amonný lze velmi snadno a efektně termicky rozložit za vzniku oxidu chromitého, dusíku a vody. Během této reakce dochází k tzv. vnitřnímu hoření, dichromanový anion je oxidovadlo a amonný kation redukovadlo.

(NH4)2Cr2O7 (s) → Cr2O3 (s) + N2 (g) + 4 H2O (g)

Halogenidy chromylu

Fluorid chromylu, CrO2F2, je fialová, pevná látka. Jeho tavenina je zbarvená do červena. Poprvé byl popsán již roku 1952, kdy byl připraven reakcí oxidu chromového s fluorovodíkem:[6]

CrO3 + 2 HF → CrO2F2 + H2O

Fluorid chromylu. Zdroj: Makecat/Commons

Je to velmi silné oxidační a fluorační činidlo, proto s ním lze manipulovat pouze v plastových lahvích bez obsahu kovů a křemíku:[7]

CrO2F2 + MO → MF2 + CrO3
CrO2F2 + 2 MF → M2[CrO2F4]

Reaguje i s Lewisovými kyselinami, dokáže např. vyvázat organickou kyselinu z jejího anhydridu a vytvořit acylfluorid:[7]

CrO2F2 + 2 (CF3CO)2O → (CF3COO)2CrO2 + 2 CF3COF

Chlorid chromylu, CrO2Cl2, je červenonědá kapalia, kterou můžeme připravit reakcí dichromanu s kyselinou chlorovodíkovou. Tato reakce probíhá v přítomnosti kyseliny sírové jako dehydratačního činidla:[8]

K2Cr2O7 + 6 HCl → 2 CrO2Cl2 + 2 KCl + 3 H2O

nebo oxidu chromového s bezvodým chlorovodíkem:

CrO3 + 2 HCl → CrO2Cl2 + H2O

Je to taky silné oxidační činidlo, dokáže např. oxidovat toluen na benzaldehyd, tato reakce se označuje jako Étardova reakce:

Étardova reakce. Zdroj: Ryconrad/Commons

Čtverná vazba

U chromu se setkáváme i s vyššími vazebnými řády. Příkladem sloučeniny se čtvernou vazbou je octan chromnatý. Jedna vazba je typu σ, dvě π a poslední vazba vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalů, označuje se jako δ (delta).

Strukturní vzorec octanu chromitého. Zdroj: Smokefoot/Commons
Struktura hydrátu octanu chromnatého. Zdroj: Ben Mills/Commons

Lze jej připravit redukcí chloridu chromitého zinkem a následným srážením chromnatých iontů octanem:[4]

2 CrCl3 + Zn → 2 CrCl2 + ZnCl2
2 CrCl2 + 4 NaOAc + 2 H2O → Cr2(OAc)4(H2O)2 + 4 NaCl

Paterná vazba

Tento typ vazby byl poprvé posán v roce 2005 u sloučeniny chromu připravené redukcí dimerní sloučeniny pomocí draselného interkalátu grafitu. Pro stabilizaci této vazby je nutné použít objemný ligand, např. (2,6-[(2,6-diisopropyl)fenyl]fenyl).[5]

Struktura komplexu s paternou vazbou. Zdroj: Benrr101/Commons
Diagram MO paterné vazby. Zdroj: Jeremyi77/Commons

NMR

Chrom má jeden NMR aktivní izotop – 53Cr. Je to kvadrupolární jádro s nízkou citlivostí. Standardem je roztok chromanu v D2O.

 53Cr
Spin3/2
Zastoupení v přírodě [%]9,501 %
Citlivost vzhledem k 1H8,63×10-5
Citlivost vzhledem k 13C0,507
Rozsah chemických posunů-1795 – 0 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T2,4115
Jaderný magnetický moment-0,47454

Odkazy

  1. Chrom na české wikipedii
  2. Chrom na anglické wikipedii
  3. 53Cr NMR
  4. Anyhdrous Chromium(II) Acetate, Chromium(II) Acetate 1-Hydrate, and Bis(2,4-Pentanedionato)Chromium (II)
  5. ‚Quintuple‘ Bond Makes Its Debut
  6. Pure Chromyl Fluoride
  7. The chemistry of chromyl fluoride III. Reactions with inorganic systems
  8. Chromyl Chloride [Chromium(VI) Dioxychloride]

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One Reply to “Chrom”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..