3. skupina

3. skupina PSP obsahuje čtyři prvky z d-bloku. V současnosti, ale není shoda v tom, které prvky to jsou. IUPACu v roce 2015 vytvořil projekt,[1] který má rozhodnout mezi dvě variantami:

  • Sc, Y, Lu a Lr
  • Sc, Y, La a Ac

Vedoucím projektu je chemik Eric Scerri.[2]

Vlastnosti prvků

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Sc 44,96 1,36 1540,85 2835,85
Y 88,906 1,22 1525,85 3335,85
1. varianta
Lu 174,947 1,27 1652 3402
Lr 262,11 1,3
2. varianta
La 138,905 1,1 920 3470
Ac 227,028 1,1 1050±50 2750

Sc, Y, La a Lu se vyskytují společně s ostatními lanthanoidy, jejich zastoupení v zemské kůře je poměrně nízké. Ac a Lr jsou radioaktivní aktinoidy, které se v přírodě nevyskytují (aktinium pouze stopově jako produkt jaderného rozpadu). Chemické vlastnosti Ac a Lr nejsou příliš prozkoumané, vzhledem k umělému charakteru prvků. Ostatní prvky tvoří sloučeniny v oxidačním čísle III, jejich oxidy jsou zásadotvorné.

Literatura

  1. The constitution of group 3 of the periodic table
  2. Eric Scerri