Rubidium

Rubidium, Rb, je velmi reaktivní alkalický kov. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě rubidných solí, nejčastěji se vyskytuje jako příměs v lepidolitu. Jeho obsah v zemské kůře je 78 ppm. Pojmenováno je podle tmavěčervené barvy, kterou svítí plamen.

Vlastnosti rubidia
Atomové číslo 37 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 85,4678 Elektronová konfigurace [Kr] 5s1
Teplota tání [°C] 39,31 Teplota varu [°C] 687,85
Elektronegativita 0,82 Hustota [g.cm-3] 1,532

Rubidium se vyrábí elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého a rubidného, příp. redukcí hydroxidu, příp. oxidu rubidného pomocí hořčíku nebo vápníku. Malé množství rubidia, např. pro laboratorní účely, lze získat termickýcm rozkladem azidu RbN3.

Využívá se ve fotočláncích, katodových trubic a také v zábavné pyrotechnice, kde barví efekty do červena.

Vytváří řadu sloučenin s kyslíkem, ve kterých má oxidační číslo I – Rb2O, Rb2O2, Rb4O6, RbO2 a RbO3. Ale také suboxidy, kde je jeho oxidační číslo nižší – Rb6O a Rb9O2.

Podobně, jako ostatní alkalické kovy, má i rubidium zajímavou chemii komplexních sloučenin. Důležité komplexy jsou s makrocyklickými ligandy – kryptandy a crownethery, které umožňují rozpuštění iontových sloučenin v organických rozpouštědlech. Příkladem může být komplex rubidia s 21-crown-7 ligandem.

Komplex Rb s crown-etherem
Komplex Rb s crown-etherem[5]

NMR

Rubidium má dva NMR aktivní izotopy, 85Rb a 87Rb, oba jsou kvadrupolární a poskytují široké signály. Využívanější je 87Rb, protože má užší signály. Standardem je 0,01 M roztok RbCl v D2O.

85Rb 87Rb
Spin 5/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 72,17 27,83
Citlivost vzhledem k 1H 7,67×10-3 0,0493
Citlivost vzhledem k 13C 45 290
Rozsah chemických posunů -80 – +30 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 4,1254 13,9811
Jaderný magnetický moment +1,35303 +2,75124

 Chemické posuny

Látky Chemický posun [ppm]
Rb+ (aq) +30 – -80
1M roztok RbCl v D2O 8
0,1M roztok RbCl v D2O 0
π-komplexy rubidia +10 – -15

Odkazy

  1. Rubidium na české wikipedii
  2. Rubidium na anglické wikipedii
  3. Rubidium NMR
  4. Butterman, William C.; Brooks, William E.; Reese, Jr., Robert G. (2003). “Mineral Commodity Profile: Rubidium” (PDF). United States Geological Survey. Retrieved 2010-12-04.
  5. Strukturen der Alkalimetallsalze aromatischer, heterocyclischer Amide: Synthese und Struktur von Kronenether-Addukten der Alkalimetall-Pyrrolide

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.