Kobalt

Kobalt, Co, je namodralý, tvrdý, feromagnetický kov. Využívá se při barvení skla a keramiky a ve slitinách.

Vlastnosti kobaltu
Atomové číslo 27 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 58,933195 Elektronová konfigurace [Ar] 3d7 4s2
Teplota tání [°C] 1495 Teplota varu [°C] 3100
Elektronegativita 1,88 Hustota [g.cm-3] 8,90

V zemské kůře je jeho koncentrace cca 29 ppm. Doprovází niklové rudy, příp. sulfidické rudy mědi a olova. Nejrozšířenějšími nerosty jsou smaltin CoAs3, linnéit Co3S4 a kobaltit CoAsS. Výroba kovového kobaltu je poměrně složitý proces, protože je nutné odstranit doprovodné kovy (Ni, Cu, Pb, Fe, Bi, As). Poté se oxid kobaltnato-kobaltitý redukuje uhlíkem.

Nejběžnějšími oxidačními čísly kobaltu ve sloučeninách jsou II a III. Kobaltitý ion má silné oxidační vlastnosti, oxiduje vodu za vývoje kyslíku, z toho důvodu je známo jen několik málo kobaltitých sloučenin. Naproti tomu je známo velké množství komplexních sloučenin s kationtem CoIII.

NMR

Kobalt je monoizotopický prvek. Jádro 59Co je kvadrupolární a má vysokou citlivost. Signály jsou široké a kobalt má i extrémně široké rozpětí chemických posunů. Standardem je roztok hexakyanokobaltitanu draselného v D2O. Kobaltnaté soli měřit nelze, protože jsou paramagnetické.

59Co
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,278
Citlivost vzhledem k 13C 1640
Rozsah chemických posunů -4000 – 14000 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,077
Jaderný magnetický moment +4,627

Chemické posuny

Co3+ 14000 – 3000
Co+ 3000 – 0
K3[Co(CN)6] 0
Klastry kobaltu 0 – -4000

 

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One thought on “Kobalt

  1. Pingback: Zajímavé články ve dnech 04. 12.-10. 12. 2017 | Blog a web o chemii, elektronice a programování

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.