Kobalt

Kobalt, Co, je namodralý, tvrdý, feromagnetický kov. Využívá se při barvení skla a keramiky a ve slitinách.

Vlastnosti kobaltu
Atomové číslo 27 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 58,933195 Elektronová konfigurace [Ar] 3d7 4s2
Teplota tání [°C] 1495 Teplota varu [°C] 3100
Elektronegativita 1,88 Hustota [g.cm-3] 8,90

V zemské kůře je jeho koncentrace cca 29 ppm. Doprovází niklové rudy, příp. sulfidické rudy mědi a olova. Nejrozšířenějšími nerosty jsou smaltin CoAs3, linnéit Co3S4 a kobaltit CoAsS. Výroba kovového kobaltu je poměrně složitý proces, protože je nutné odstranit doprovodné kovy (Ni, Cu, Pb, Fe, Bi, As). Poté se oxid kobaltnato-kobaltitý redukuje uhlíkem.

Nejběžnějšími oxidačními čísly kobaltu ve sloučeninách jsou II a III. Kobaltitý ion má silné oxidační vlastnosti, oxiduje vodu za vývoje kyslíku, z toho důvodu je známo jen několik málo kobaltitých sloučenin. Naproti tomu je známo velké množství komplexních sloučenin s kationtem CoIII.

Nejvíce kobaltu se spotřebovává pro výrobu teplotně odolných slitin, které se využívají ve spalovacích turbínách nebo letadlových motorech. Další oblastí, kde se kobalt využívá jsou lithiové baterie, jejich katody obsahují sloučeninu LiCoO2, což je oxid kobaltitý s interkalovanými ionty lithia.

NMR

Kobalt je monoizotopický prvek. Jádro 59Co je kvadrupolární a má vysokou citlivost. Signály jsou široké a kobalt má i extrémně široké rozpětí chemických posunů. Standardem je roztok hexakyanokobaltitanu draselného v D2O. Kobaltnaté soli měřit nelze, protože jsou paramagnetické.

59Co
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,278
Citlivost vzhledem k 13C 1640
Rozsah chemických posunů -4000 – 14000 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,077
Jaderný magnetický moment +4,627

Chemické posuny

Co3+ 14000 – 3000
Co+ 3000 – 0
K3[Co(CN)6] 0
Klastry kobaltu 0 – -4000

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One thought on “Kobalt

  1. Pingback: Zajímavé články ve dnech 04. 12.-10. 12. 2017 | Blog a web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.