Azurit

Azurit je modrý minerál, jeho název je odvozen od barvy. Chemicky jde o zásaditý uhličitan měďnatý Cu3(CO3)2(OH)2. Někdy vytváří masivní formace, označované jako chessylit. Vyskytuje se společně s malachitem. Tvoří sloupcovité až tabulkovité krystaly. V kontaktu se vzduchem se může přeměnit na malachit.

Chemický vzorec 2CuCO3∙Cu(OH)2
Molární hmotnost 344,67 g.mol-1
Tvrdost 3,5
Hustota 3,7-3,9 g.cm-3
Index lomu 1,72-1,85
Prvkové složení
Cu 55,31 %
C 6,97 %
O 37,14 %
H 0,58 %

Přírodní azurit se zpracovává mletím. Umělý se vyrábí srážením měďnatých solí chloridem vápenatým a následnou reakcí s vápenným mlékem a uhličitanem draselným.

Jako pigment se používal už ve 4. dynastii v Egyptě, ve středověku a během renesance patřil mezi nejdůležitější modré pigmenty. Od konce 17. století je už využíván vzácněji.

Jeho index lomu se pohybuje mezi 1,72-1,85, stabilní na světle i vůci atmosférickým vlivům, v oleji může docházet ke změně barvy vlivem žloutnutí olejů a laků. Jelikož jde o uhličitan je nestabilní v kyselém prostředí, se zásadami reaguje za tepla.

Krystaluje v monoklinické soustavě, je anizotropní, vykazuje silný dvojlom a ostré zhášení.

Mikrochemicky ho lze dokázat reakcí s hexakyanoželeznatanem draselným nebo tvorbou dusitanu měďnatoolovnatodraselného.

Odkazy

  1. Azurit na webmineral.com
  2. Azurit na gemdat.org
  3. Azurit na mindat.org

 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.