Cer

Cer, Ce, je lanthanoid, vzhledově velmi podobný železu. Jeho koncentrace v zemské kůře je nejvyšší ze všech lanthanoidů (50-60 mg/kg), v mořské vodě je jeho koncentrace zhruba 0,0004 mg.dm-3.

Vlastnosti ceru
Atomové číslo 58 Počet stabilních izotopů 4
Atomová hmotnost 140,116 Elektronová konfigurace [Xe] 4f1 5d1 6s2
Teplota tání [°C] 795 Teplota varu [°C] 3443
Elektronegativita 1,12 Hustota [g.cm-3] 6,770

Cer vytváří sloučeniny v oxidačním čísle III (jako všechny lanthanoidy), ale i žluté až oranžové sloučeniny ceričité. Za tepla hoří v kyslíku na žlutobílý oxid ceričitý. Ceričité sloučeniny jsou silná oxidační činidla, síra ceričitý se využívá jako činidlo v cerimetrii – metodě redoxní odměrné analýzy.

Ce4+ + e ↔ Ce3+  E0 = +1,72 V

Oxid ceričitý hraje i důležitou roli při přípravě supravodičů založených na YBCO. Pro tyto účely se připravuje pomocí CVD, výchozí látkou jsou alkoxidy ceru. Využívá se také jako katalyzátor, nově i v solárních technologiích.

Příklad alkoxidu ceru  [Ce(OCMe2-i-Pr)4]2
Příklad alkoxidu ceru [Ce(OCMe2-i-Pr)4]2[3]

Významná ložiska jsou ve Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu. Kovový cer se vyrábí elektrolýzou taveniny chloridu ceritého a chloridu sodného v grafitovém reaktoru.

Hlavní využití je v metalurgii při odsířování a odkysličování kovů a slitin, používá se i jako přísada do ocelí, která zvyšuje kujnost a tvárnost.

Ani jeden ze stabilních izotopů ceru není NMR aktivní.

Odkazy

  1. Cer na české wikipedii
  2. Cer na anglické wikipedii
  3. Suh, S.; Guan, J.; Miinea, L.A.; Lehn, J.S.M.; Hoffman, D.M. Chem. Mater. 200416, 1667-1673. Chemical Vapor Deposition of Cerium Oxide Films from a Cerium Alkoxide Precursor. DOI: 10.1021/cm035392y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.