10. skupina

10. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: nikl, palladium, platinu a darmstadtium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Nikl 58,693 1,91 1455 2730
Palladium 106,42 2,20 1555 2963
Platina 195,084 2,28 1768,3 3825
Darmstadtium 281

Nikl se na Zemi vyskytuje nejčastěji v minerálech v kombinaci s železem a sírou, nejběžnějším minerálem je pentlandit, (Fe,Ni)9S8. Koncentrace palladia v Zemské kůře je asi 0,006 ppm. Platina je také velmi vzácným prvkem na Zemi, jeho koncentrace je asi 0,005 ppm. Darmstadtium je umělý prvek, připravovaný v jaderných reaktorech.

Nikl se z velké části využívá jako přísada do ocelí a slitin, necelých 10 % se využívá při elektrolytickém niklování povrchů. Palladium se nejvíc využívá v katalýze, mimo to také v medicinálních aplikacích. Platina nachází také velké využití v katalyzátorech, v medicíně je součástí léků proti rakovině, nejznámější jsou cisplatina a oxaliplatina.

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr