10. skupina

10. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: nikl, palladium, platinu a darmstadtium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

PrvekRelativní atomová hmotnostElektronegativitaTeplota tání [°C]Teplota varu [°C]
Nikl58,6931,9114552730
Palladium106,422,2015552963
Platina195,0842,281768,33825
Darmstadtium281

Nikl se na Zemi vyskytuje nejčastěji v minerálech v kombinaci s železem a sírou, nejběžnějším minerálem je pentlandit, (Fe,Ni)9S8. Koncentrace palladia v zemské kůře je asi 0,006 ppm. Platina je také velmi vzácným prvkem na Zemi, jeho koncentrace je asi 0,005 ppm. Darmstadtium je umělý prvek, připravovaný v jaderných reaktorech.

Nikl se z velké části využívá jako přísada do ocelí a slitin, necelých 10 % se využívá při elektrolytickém niklování povrchů. Palladium se nejvíc využívá v katalýze, mimo to také v medicinálních aplikacích. Platina nachází také velké využití v katalyzátorech, v medicíně je součástí léků proti rakovině, nejznámější jsou cisplatina a oxaliplatina.