Cerimetrie

Vydáno: 21. 09. 2023; Poslední aktualizace: 21. 09. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Cerimetrie je metoda redoxní odměrné analýzy. Jako odměrný roztok využívá roztok síranu ceričitého Ce(SO4)2. K indikaci bodu ekvivalence se využívá buď odbarvení žlutého roztoku síranu ceričitého nebo barevný přechod ferroinu.

Ferroin jako redoxní indikátor. Zdroj: Roland Mattern/Commons

Tato metoda se využívá hlavně pro stanovení koncentrace železnatých a železitých a cínatých iontů:

2 Ce4+ + Sn2+ → 2 Ce3+ + Sn4+

Další kapitoly