Curium

Curium, Cm, je radioaktivní aktinoid, stříbrné barvy.

Vlastnosti curia
Atomové číslo 96 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 247 Elektronová konfigurace [Rn] 5f7 6d1 7s2
Teplota tání [°C] 1340 Teplota varu [°C] 3110
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3] 13,51

Curium nemá žádný stabilní izotop. Připravuje se v reaktorech, hlavně z plutonia. Známe 21 radioisotopů v rozmezí 232Cm až 252Cm.

Ve sloučeninách preferuje oxidační číslo +3, ale jsou známy sloučeniny i v oxidačním čísle +4 a +5. Při reakci s kyslíkem vzniká směs oxidů Cm2O3 a CmO2. Kromě binárních oxidů jsou známy i ternární, především s dvojmocnými ionty.

Odkazy

  1. Curium na české wikipedii
  2. Curium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.