Thulium

Thulium, Tm, je stříbrně-bílý lanthanoid. Využítí nachází při konstrukci RTG zařízení a laserů, např. Ho:Cr:Tm:YAG (2097 nm). Thulium je také jednou ze složek vysokoteplotních supravodičů.

Vlastnosti thulia
Atomové číslo 69 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 168,93422 Elektronová konfigurace [Xe] 4f13 6s2
Teplota tání [°C] 1545 Teplota varu [°C] 1730
Elektronegativita 1,25 Hustota [g.cm-3] 9,32

Thulium je monoizotopický prvek, známe od něj 34 radioizotopů. Jeho koncentrace v Zemské kůře je asi 0,5 mg/kg. Objeveno bylo roku 1879 švédským chemikem Teodorem Clevem.

Podobně jako ostatní lanthanoidy vytváří sloučeniny v oxidačních číslech II a III, stabilnější jsou samozřejmě sloučeniny Tm(III). Při hoření na vzduchu vytváří Tm2O3. Při rozpouštění v kyselinách vytváří roztoky s ionty [Tm(H2O)9]3+. S halogeny reaguje za vyšších teplot prudce za vzniku odpovídajících halogenidů TmX3.

NMR

Thulium má jeden NMR aktivní izotop se spinem ½ a nízkou citlivostí.

169Tm
Spin ½
Zastoupení v přírodě [%] 100
Rezonanční frekvence v poli 1 T 3,531
Jaderný magnetický moment -0,2316
Citlivost vůči 1H 0,00057

Odkazy

  1. Thulium na české wikipedii
  2. Thulium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.