UART – Universal Asynchronous Serial Port (asynchronní sériový port)

Osobní počítače jsou vybaveny obvykle dvěma asynchronními sériovými kanály (COM1, COM2). Pokud nepoužíváte klasickou sériovou myš, tak máte k dispozici dva kanály.

Vývody sériového portu (konektor CANNON9)
Vývod Název Směr
1 RLSD vstup
2 RxD vstup
6 DSR vstup
8 CTS vstup
9 RING vstup
5 GND zem
3 TxD výstup
4 DTR výstup
7 RTS výstup

Přenos dat probíhá po vodičích TxD (výstup) a RxD (vstup).

Přímé řízení sériového portu

Ostatní linky slouží pro řízení modemu, lze je však použít i pro přímé řízení připojeného zařízení. Tak máme k dispozici tři výstupy (TxD, RTS, DTR) a čtyři vstupy (RLSD, DSR, CTS, RING). Vývod RxD nelze v režimu přímého řízení použít.

 

Definice úrovní RS-232C pro vstupy(vlevo) a výstupy(vpravo)
Definice úrovní RS-232C pro vstupy(vlevo) a výstupy(vpravo)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.