9. skupina

9. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: kobalt, rhenium, iridium a meitnerium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Kobalt 58,933 1,88 1495 2927
Rhenium 102,905 2,28 1964 3695
Iridium 192,217 2,20 2446 4130
Meitnerium 278

Prvky 9. skupiny patří mezi vzácné, nejvyšší zastoupení má kobalt, kterého je v Zemské kůře 0,0029 %. Rhodium a iridium patří mezi nejvzácnější prvky na Zemi, nacházíme je jen v platinových rudách. Meitnerium je umělý prvek, který je vyráběn v jaderných reaktorech.

Všechny tři prvky jsou stříbřité přechodné kovy, tvrdé, s vysokými teplotami tání a varu.