Gadolinium

Gadolinium, Gd, je měkký, stříbrný lanthanoid. Chemicky je méně reaktivní než lehčí lanthanoidy.

Vlastnosti gadolinia
Atomové číslo 64 Počet stabilních izotopů 6
Atomová hmotnost 157,25 Elektronová konfigurace [Xe] 4f7 5d1 6s2
Teplota tání [°C] 1312 Teplota varu [°C] 3273
Elektronegativita 1,2 Hustota [g.cm-3] 7,90

Poprvé bylo objeveno v roce 1880, jako neznámá čára v emisním spektru minerálu gadolinitu. Čisté bylo připraveno o šest let později. Jeho obsah v zemské kůře je cca 5-6 mg/kg. V přírodě se vyskytuje v minerálech, hlavně monazitu a bastnäsitu.

Má šest stabilních izotopů – 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd a jeden radioizotop 152Gd.

Je poměrně stabilní na suchém vzduchu, v přítomnosti vody se oxiduje za vzniku oxidu gadolinitého (Gd2O3). Má poměrně silné redukční účinky, i ze studené vody dokáže vytěsnit vodík.

2 Gd + 6 H2O → Gd2O3 + 6 H2

S halogeny reaguje při teplotách nad 200 °C za vzniku halogenidů gadolinitých (GdX3).

Gadolinium má vysoký účinný průřez, čehož se využívá při konstrukci palivových tyčí pro jaderné reaktory.

NMR

Gadolinium má dva NMR aktivní izotopy, oba mají spin 3/2.

155Gd 157Gd
Spin 3/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 14,80 15,65
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,312 1,720
Jaderný magnetický moment -0,2582 -0,3385
Citlivost vůči 1H 0,00015 0,00033

Literatura

  1. Gadoliunium na české wikipedii
  2. Gadoliunium na anglické wikipedii

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.