Platina

Vydáno: 02. 03. 2015; Poslední aktualizace: 01. 03. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Platina, Pt, patří mezi drahé kovy, má velice vysokou hustotu a je chemicky velmi odolný. Mechanicky jde o měkký kov. Využívá se jako materiál pro vysokoteplotní aplikace (termočlánky, kelímky pro TG/DSC), v katalyzátorech (např. pro automobily).

Atomové číslo78Počet stabilních izotopů5 (6)
Atomová hmotnost195,084Elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d9 6s1
Teplota tání [°C]1768,3Teplota varu [°C]3825
Elektronegativita2,28Hustota [g.cm-3]21,45
Vlastnosti platiny
Kelímky ze slitiny Pt/Rh pro TG/DSC
Kelímky ze slitiny Pt/Rh pro TG/DSC

Izotopy

Přírodní platina se skládá z šesti izotopů, z nichž pět je stabilních, 198Pt má velmi vysoký poločas rozpadu (více než 3×1014 roku). Obsahuje také 0,012 % radioaktivního izotopu 190Pt (6,5.1011 roků). Známe izotopy platiny v rozmezí 166Pt – 202Pt.

IzotopZastoupení v příroděPoločas rozpadu
190Pt0,012 %4,83×1011 let
192Pt0,782 %stabilní
194Pt32,967 %stabilní
195Pt33,832 %stabilní
196Pt25,242 %stabilní
198Pt7,163 %stabilní
Izotopy platiny

Výskyt v přírodě

Platina je velice vzácný prvek, průměrná koncentrace v zemské kůře je jen 0,005 ppm. Jeho hlavní producenty znázorňuje mapka na obr. 1. Roční objem výroby platiny se pohybuje kolem 150-200 tun.

Vývoje celosvětové produkce platiny. Zdroj: Con-struct/Commons

Čištění a tavba platiny

Následující dvě videa ukazují postup čištění a tavby platiny získané z platinových kelímků.

Chemické vlastnosti

Struktura aniontu [PtCl6]-
Struktura aniontu [PtCl6]

Chemicky jde o velice odolný prvek, dobře se rozpouští v lučavce královské (rovnice 1), pomalu v kyselině dusičné a chlorovodíkové (za přítomnosti kyslíku nebo peroxidu vodíku). Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +2 a +4, méně běžně +1 a +3.

Pt + 4 HNO3 + 6 HCl → H2PtCl6 + 4 NO2 +4 H2O (1)

Oba oxidy platiny, PtO a PtO2, se teplem rozkládají. Směsný oxid vzniká iontovou reakcí:

2 Pt2+ + Pt4+ + 4 O2- → Pt3O4

PtO2 je základem Adamsova katalyzátorů, který se využívá pro hydrogenaci a hydrogenolýzu organických sloučenin.[3] Ten se vyrábí reakcí kyseliny hexafluoroplatiničité s dusičnanem sodným a následným tepelným rozkladem vzniklého dusičnanu.

H2PtCl6 + 6 NaNO3 → Pt(NO3)4 + 6 NaCl + 2 HNO3
Pt(NO3)4 → PtO2 + 4 NO2 + O2

Halogenidy

Oxidační stavFluoridyChloridyBromidyJodidy
IIPtF2
černý
PtCl2
olivově zelený
Tt=581 °C
Tv=rozklad
PtBr2
hnědý
Tt=250 °C (rozklad)
PtI2
černý
Tt=360 °C
IIIPtCl3
černozelený
Tt=400 °C (rozklad)
PtBr3
černozelený
Tt=200 °C (rozklad)
PtI3
černý
Tt=310 °C (rozklad)
IVPtF4
žlutohnědý
Tt=600 °C
PtCl4
červenohnědý
Tt=370 °C
PtBr4
hnědočerný
Tt=130 °C (rozklad)
PtI4
hnědočerný
Tt=130 °C (rozklad)
V[PtF5]4
tmavě červený
Tt=75-76 °C
Tv=300-305 °C
VIPtF6
tmavě červený
Tt=61,3 °C
Tv=69,14 °C

Fluorid platinový, PtF6, je tmavě červená pevná látka, která vzniká přímou reakcí platiny s fluorem nebo disproporcionací fluoridu platinového:

2 PtF5 → PtF6 + PtF4

Molekula má tvar oktaedru. Je to velmi silné oxidační činidlo, kyslík dokáže oxidovat na dioxygenylový kation, O2PtF6. Podobně reaguje i s xenonem, dochází ke vzniku XePtF6.

Fluorid platiničný, PtF5, je červená pevná látka. Vytváří tetramerní cyklické molekuly (PtF5)4, lze ho připravit oxidací chloridu platnatého plynným fluorem:

2 PtCl2 + 5 F2 → 2 PtF5 + 2 Cl2

Snadno podléhá disproporcionačním reakcím.

Komplexní sloučeniny

Chemie komplexních sloučenin platiny je poměrně rozsáhlá. Mezi nejznámější komplexy patří tzv. cis-platina, která se využívá při léčbě rakoviny. Jde o komplex cis-[Pt(NH3)2Cl2].[5]

Cisplatina
Cisplatina

Cisplatina se používá pro léčbu nádorů krku, močového měchýře, varlat a vaječníků. Cisplatinu lze připravit z tetrachloroplatnatanu draselného, K2[PtCl4].

Syntéza cisplatiny. Zdroj: Anypodetos/Commons

Dalšími schválenými léčivy obsahujícími platinu jsou karboplatina a oxaliplatina. Satraplatina je ve fázi schvalování.

Pomocí komplexů platiny byl také studován tzv. trans-efekt, který umožňuje předpovídat strukturu produktu substitučních reakcí u komplexů.

Magnusova zelená sůl, [Pt(NH3)4][PtCl4], je komplexní sloučenina pojmenovaná po jejím objeviteli Heinrichu Gustavovi Magnusovi. Jde o tmavě zelenou krystalickou látku, kterou lze připravit srážením chloridu tetraamminplatnatého pomocí roztoku tetrachloroplatnatanu. Krystalová struktura obsahuje řetězce, ve kterých se střídají kationty a anionty poutané interakcí Pt-Pt.

Krystalová struktura [Pt(NH3)4][PtCl4]. Zdroj: Ben Mills/Commons

Oxidační číslo 10

Výpočty bylo zjištěno, že by platina mohla dosáhnout i oxidačního stavu +10, např. u iontu PtO42+.[4]

NMR

Platina má jeden, středně citlivý, NMR aktivní izotop 195Pt.  Využívá se hlavně pro studium komplexů platiny, důležitou informaci lze zjistit i ze štěpení jádry 1H, 13C, 31P, atd. Jako standard se používá roztok Na2PtCl6 (hexachloroplatičitanu sodného) v D2O.

 195Pt
Spin1/2
Zastoupení v přírodě [%]33,832
Rozsah chemických posunů-6500 až 200 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T9,2922
Jaderný magnetický moment+0,60952
Citlivost vůči 1H3,51×10-3
Citlivost vůči 13C20,7
  1. Platina české wikipedii
  2. Platina na anglické wikipedii
  3. The Story of Adams‘ Catalyst
  4. Oxidation state +10 may exist in a platinum compound
  5. Metals in Cancer Research: Beyond Platinum Metallodrugs

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

3 Replies to “Platina”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..