Paralelní port

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 06. 02. 2012; Autor: Zdeněk Moravec

SPP – Standart Parallel Port (standartní paralelní port)

SPP odpovídá původnímu standardu jednosměrné komunikace z počítače na tiskárnu, který je často označován jako CENTRONICS. Data jsou vysílána paralelně jako osmice bitů, jejich tok je řízen několika vodiči.

Vývody SPP a jejich význam
Vývod Adresa/bit Název Směr
1 BA+2/0 STBnon výstup
2 BA/0 D0 výstup
3 BA/1 D1 výstup
4 BA/2 D2 výstup
5 BA/3 D3 výstup
6 BA/4 D4 výstup
7 BA/5 D5 výstup
8 BA/6 D6 výstup
9 BA/7 D7 výstup
10 BA+1/6 ACKnon vstup
11 BA+1/7 BUSYnon vstup
12 BA+1/5 PE vstup
13 BA+1/4 SEL vstup
14 BA+2/1 AUTOFEED výstup
15 BA+1/3 ERRnon vstup
16 BA+2/2 INITnon výstup
17 BA+2/3 SELIN výstup
18 až 25 GND

Fyzicky se paralelní port ovládá přístupem na tři porty. První port má bázovou adresu označenou jako BA, další dva porty mají adresy BA+1 a BA+2. První z portů (adresa BA) ovládá výstupní osmibitová data. Druhý port (BA+1) je vstupní, k dispozici je pět bitů. Třetí port (BA+2) je výstupní a obsahuje 4 bity.

Časování zápisu na SPP
Časování zápisu na SPP

Data se s určitým předstihem připojí na vodiče D0 až D7 a potvrdí se aktivací výstupu STBnon (STBnon přejde do úrovně „log. 0“). POkud není výstupní zařízení schopno data okamžitě zpracovat, aktivuje vstup BUSYnon. Nakonec aktivuje vstup ACKnon, kterým potvrdí schopnost přijmout další bit.

EPP – Enhanced Parallel Port (paralelní port s rozšířenými možnostmi)

Počítače vyrobené po roce 1995 jsou obvykle vybaveny paralelním portem, který je schopen v normálním (SPP) nebo rozšířeném (EPP) režimu.

Volba režimu paralelního portu je v případě vestavěných portů zajištěna pomocí programu SETUP.

Standart EPP definuje obousměrný přenos dat mezi počítačem a připojenou periférií rychlostí až 2MB/s. Periferie může používat až 256 vstupních a 256 výstupních registrů, protože po datové sběrnici lze přenášet nejen data, ale i osmibitovou adresu.

EPP používá stejný konektor jako SPP. Význam většiny signálů EPP je velmi podobný jako u SPP.

Vývody EPP a jejich význam
Vývod Název Směr Význam
1 WRITEnon výstup směr toku (WRITEnon = 0, zápis;
WRITEnon = 1, čtení
2 až 9 D0 až D7 vst./výst. obousměrná datová sběrnice
10 INT vstup vstup přerušení (aktivní je vzestupná hrana)
11 WAITnon vstup řídí komunikaci (přenos začíná při WAITnon = 0 a končí při WAITnon = 1)
12 nepoužito
13 nepoužito
14 DATASTBnon výstup indikuje přenos dat (aktivní je stav „log. 0“)
15 nepoužito
16 RESETnon výstup reset periferie (aktivní je stav „log. 0“)
17 ADDRSTnon výstup indikuje přenos adresy (aktivní je stav „log. 0“)
18 až 25 GND signálová zem
Adresy pro ovládání paralelního portu SPP/EPP
Adresa portu Význam Směr
BÁZE+0 Data(SPP) výstup
BÁZE+1 Stav(SPP) výstup
BÁZE+2 Řízení(SPP) výstup
BÁZE+3 Adresa(EPP) vst./výst.
BÁZE+4 DATA(EPP) vst./výst.

Časování čtení dat na EPP
Časování čtení dat na EPP

Časování zápisu dat na EPP
Časování zápisu dat na EPP

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..