Bohrium

Bohrium, Bh, je radioaktivní transaktinoid. Pojmenován byl po dánské fyzikovi Nielsu Bohrovi. V přírodě se nevysytuje, připraven byl pouze uměle.

Vlastnosti bohria
Atomové číslo 107 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 270 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d5 7s2
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 37,1 (odhad)

Nemá žádný stabilní izotop, je známo 11 radioizotopů a jeden jaderný izomer. Poločasy rozpadu všech izomerů jsou krátké, nejdéležijící je 270Bh s poločas rozpadu 3,8 minuty. Poprvé bylo připraveno roku 1976 bombardováním terče z 209Bi urychlenými jádry 54Cr.

Vzhledem k obtížné izolaci a velmi nízké stabilitě je velmi obtížné stanovení fyzikálních a chemických charakteristik. V roce 2000 byla provedena reakce připraveného Bh se směsí HCl/O2, získaný produkt byl charakterizován jako oxid-chlorid bohristý – BhO3Cl. To ukazuje, že vlastnosti bohria budou odpovídat chování prvků 7. skupiny.

Odkazy

  1. Bohrium na české wikipedii
  2. Bohrium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.