Palladium

Palladium, Pd, je poměrně reaktivní drahý kov. Uplatnění nalézá hlavně ve slitinách pro katalyzátory a v dentálních slitinách.

Vlastnosti palladia
Atomové číslo 46 Počet stabilních izotopů 6
Atomová hmotnost 106,42 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10
Teplota tání [°C] 1555 Teplota varu [°C] 2963
Elektronegativita 2,20 Hustota [g.cm-3] 12,023

Palladium je již dlouhou dobu velmi perspektivním materiálem pro uskladnění plynného vodíku, dokáže ve své struktuře uchovat až 935-násobek vlastního objemu. Uvolnění vodíku lze poměrně snadno provést zahřátím. Během absorpce dochází ke změnám ve vlastnostech materiálu, jak mechanických, tak elektrických. Toho se využívá i při konstrukci čidel plynného vodíku.

V přírodě je vzácné, vyskytuje se ryzí, jeho zastoupení v zemské kůře je pod 0,01 ppm. Koncentrace v mořské vodě je neměřitelná.

NMR

Paladium má šest stabilních izotopů, z nichž pouze 105Pd má nenulový jaderný spin. Toto jádro je silně kvadrupolární a díky tomu poskytuje velmi široké signály. Častěji než NMR se využívá měření NQR spekter.

105Pd
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 22,23
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,957
Jaderný magnetický moment -0,642
Citlivost vůči 1H 0,00113

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One thought on “Palladium

  1. Pingback: Rekordní molekulární polyedr připraven pomocí self-assembly – Blog a web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.