Neinvertující zesilovač

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 21. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec
Obr. 1 a) Základní zapojení neinvertujícího zesilovače. b) Neinvertující zesilovač jako impedanční převodník.

U neinvertujícího zesilovače je neinvertující vstup připojen k obvyklému odporovému děliči, tvořenému vstupním odporem R1 a zpětnovazebným odporem RZP. Invertující vstup je připojen k vstupnímu napětí. Zesílení u neinvertujícího zesilovače je téměř stejné jako u invertujícího, rozdíl je ale v polaritě napětí. Napětí je dáno vztahem

$$U_0 = U_1\left(1+\frac{R_{ZP}}{R_1}\right)$$

I v tomto případě je rozhodující poměr zpětnovazebního a vstupního odporu, ale zvětšený o jedničku. Díky této jedničce nemůže být nikdy výraz v závorce menší než jedna, a proto ani zesílení nemůže být záporné.

U neinvertujícího zesilovače je výstupní signál ve fázi se vstupním signálem.

Nejdůležitější vlasností neinvertujícího zesilovače je vysoký vstupní odpor. Ten je velmi cenný, protože v případě připojení k měkkému zdroji nedochází k zatěžování zdroje. Neinvertující zesilovač je dokonale souměrný a pracuje se stejnosměrným i střídavým napětím. Protože oba vstupy jsou na úrovni vstupního signálu (nikoliv na nulové úrovni), musíme dbát o co nejlepší potlačení součtového signálu, označovaného jako CMR. Přičemž součtovým napětím rozumíme část napětí, která je společná oběma vstupům. Projevuje se jako zdroj chybového napětí a zhoršuje linearitu přenosu.

Krajní variantou neinvertujícího zesilovače je zapojení podle obr. 1b, kde chybí oba dva odpory, takže výstup je přímo spojen s invertujícím vstupem. Toto zapojení slouží jako impedanční člen mezi dvěma obvody. Má za úkol oddělit předchozí obvod od následujícího, aby první obvod nebyl zatěžován. Přiváděné napětí se nezesiluje, zesílení impedančního členu je rovno jedné. Podstatné však je, že toto zapojení má vstupní odpor řádově desítky megaohmů a výstupní prakticky nulový. Proto impedanční člen (impedanční převodník) nalezneme za obvody, které nesnesou ani nejmenší zatížení. Běžně se zapojuje k výstupu různých generátorů, aby následující obvody nezpůsobily zkreslení průběhu signálu a nebyly příčinou nestability vlivem připojené zátěže.

Literatura

  1. Zapojení s operačním zesilovačem
  2. Neinvertující zapojení operačního zesilovače
  3. Václav Malina; Poznáváme elektroniku III, nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1997

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..