Mendelevium

Mendelevium, Md, je silně radioaktivní transuran. Poprvé bylo připraveno v Kalifornii v Berekeley roku 1955, pojmenováno je podle Dmitrije Mendělejeva.[3]

Atomové číslo101Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost258,1Elektronová konfigurace[Rn] 5f13 7s2
Teplota tání [°C]827Teplota varu [°C]
Elektronegativita1,3Hustota [g.cm-3]

Poprvé bylo mendelevium připraveno bombardováním einsteinia alfa částicemi, tento postup se využívá dodnes. Známe 16 radioisotopů a pět jaderných izomerů. Nejdelší poločas rozpadu má jádro 258Md – 51,3 dne.

V roce 2020 byl připraven nový izotop 244Md.[4]

Chemie je známa především v roztoku, kde mendelevium dosahuje oxidačním stavů III a II, oxidační stav I zatím nebyl potvrzen.

Odkazy

  1. Mendelevium na české wikipedii
  2. Mendelevium na anglické wikipedii
  3. New Element Mendelevium, Atomic Number 101
  4. Introducing a New Isotope: Mendelevium-244
Just put [php_everywhere] where you want the code to be executed.

One Reply to “Mendelevium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.