Nihonium

Nihonium, Nh, je silně radioaktivní prvek. 28. listopadu 2016 byl prvek oficiálně pojmenován Nihonium, dříve se používal název Ununtrium.

Vlastnosti ununtria
Atomové číslo 113 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 286 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (odhad)
Teplota tání [°C] 430 (odhad) Teplota varu [°C] 1130 (odhad)
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 16 (odhad)

Poprvé bylo připraveno roku 2003. Dnes známe šest izotopů, nejdelší poločas rozpadu má 286Uut – 19,6 s.

Uut

Začátkem roku 2016 bylo Uut uznáno IUPACem.[3]

Odkazy

  1. Ununtrium na české wikipedii
  2. Ununtrium na anglické wikipedii
  3. Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118
  4. IUPAC – Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118

2 Replies to “Nihonium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.