Odporový dělič

Vydáno: 17. 03. 2017; Poslední aktualizace: 11. 08. 2022; Autor: Zdeněk MoravecOdporový dělič je obvod, který poskytuje výstupní napětí, které je menší než vstupní napětí. Nejjednodušším příkladem jsou dva rezistory zapojené do série, výstupní napětí je pak závislé na vstupním napětí a poměru hodnot obou odporů. V případě, kdy mají oba odpory stejnou velikost je výstupní napětí rovno polovině vstupního. Vztah pro hodnotu výstupního napětí lze odvodit z Ohmova zákona.

$$V_{out}=V_{in}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Odporový dělič lze snadno realizovat pomocí dvou rezistorů, ale dá se použít i potenciometr nebo trimr, výstupní napětí pak budeme odebírat z jezdce.

Potenciometr
Potenciometr
Potenciometr jako odporový dělič
Potenciometr jako odporový dělič

On-line kalkulátor

Vin =  V
R1 =  Ω
R2 =  Ω
Vout =  V

Obsah kategorie