Jodometrie

Vydáno: 06. 12. 2021; Poslední aktualizace: 03. 04. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Jodometrie je metoda redoxní odměrné analýzy. Využívá se jak redukčních, tak i oxidačních vlastností jódu. Lze tedy stanovovat jak redukující, tak i oxidující látky.

I2 + 2 e ⇌ 2 I

Odměrné roztoky

Využívají se dva typy odměrných roztoků, roztok jódu a roztok thiosíranu sodného (Na2S2O3).

Elementární jód se ve vodě nerozpouští, proto se využívá reakce s jodidem draselným za vzniku rozpustného trijodidu draselného:

I2 + KI 🠒 KI3

V případě, že máme k dispozici resublimovaný jód, jedná se o základní látku a můžeme jej přesně navážit. Jen je potřeba myslet na těkavost jódu a využívat uzavíratelné váženky. Zpravidla se ale faktorizuje titrací thiosíranem nebo pomocí oxidu arsenitého.

Skleněné uzavíratelné váženky. Zdroj: Сергей 6662/Commons

Thiosíran sodný se využívá k nepřímému jodometrickému stanovení, kdy se nejprve reakcí nadbytku jodidu s oxidačním činidlem vyloučí jód a ten se poté titruje thiosíranem sodným za vzniku tetrathionanu.

I2 + 2 Na2S2O3 🠒 Na2S4O6 + 2 NaI

Struktura thiosíranu a tetrathionanu

Indikátor

Jako indikátor se využívá roztok škrobu, který s trijodidem vytváří supramolekulární komplex s intenzivní modrou barvou.

Struktura komplexu trijodidu se škrobem. Zdroj: Roland1952/Commons

Tato reakce je velmi citlivá a umožňuje detekci i velmi nízkých koncentrací trijodidu.

Roztoky trijodidu se škrobem. Zdroj: 384/Commons

Využití

Stanovení redukujících látek

Pokud reakce probíhá dostatečně rychle, je možné titrovat přímo roztokem jódu. Pokud je rychlost nízká, přidává se k analytu přesně známý nadbytek jódu a nezreagovaný jód se titruje odměrným roztokem thiosíranu. Můžeme tak stanovit arsenité a antimonité soli, siřičitany a aldehydy.

SO32- + I2 + H2O 🠒 SO42- + 2 I + 2 H+

HCOH + I2 + 3 OH 🠒 HCOO + 2 H2O + 2 I

Oxidace formaldehydu na mravenčnan

Stanovení oxidujících látek

Oxidující látky se nejprve nechají reagovat s nadbytkem jodidu a poté se titruje získaný jód roztokem thiosíranu sodného. Množství jodidu není nutné znát přesně, ale musí být dostatečné s ohledem na množství analytu. Takto můžeme stanovit koncentraci dichromanu, manganistanu, chloru, bromu a dalších oxidačních činidel.

2 MnO4 + 10 I + 16 H+ 🠒 5 I2 + 2 Mn2+ + 8 H2O

Br2 + 2 I 🠒 I2 + 2 Br

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..