Cín

Cín patří mezi důležité kovy, je znám od starověku. Je to nízkotavitelný kov, který je člověkem používán už od starověku. Nejčastěji se s ním potkáváme v kovových slitinách, pájkách.

Vlastnosti cínu
Atomové číslo 50 Počet stabilních izotopů 9
Atomová hmotnost 118,710 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p2
Teplota tání [°C] 231,93 Teplota varu [°C] 2602
Elektronegativita 1,96 Hustota [g.cm-3] 7,365 (bílý)
5,769 (šedý)

V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin, nejčastěji jako cínovec SnO2, který je běžný i v česku. Vyrábí se redukcí koksem.

V roce 2013 byl publikován cínový analog grafenu – stanen. Jde o jednoatomovou vrtsvu složenou z atomů cínu.[5,6] Tento materiál vykazuje zajímavé vlastnosti a je jedním z kandidátů na nový vysokoteplotní supravodivý maeriál.

NMR

Cín tvoří tři NMR aktivní izotopy, nejčastěji se využívají dva – 117Sn a 119Sn.

115Sn 117Sn 119Sn
Spin 1/2 1/2 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,34 7,68 8,59
Rozsah chemických posunů [ppm] -1900 – 700
Citlivost vzhledem k 1H 0,03561 0,04605 0,05273
Rezonanční frekvence v poli 1 T 14,0077 15,2610 15,9660
Jaderný magnetický moment -0.91883 -1.00104 -1.04728

Pro kalibraci 119Sn NMR jsem využil kubický silikát (SBU typ D4R) obsahující skupiny Me3Sn – Si8O20(SnMe3)8.4H2O, tato sloučenina má 119Sn chemický posun 118,67 ppm. Pro měření jsem použil roztok v C6D6.

119Sn NMR spektrumSignál standardu

Chemické posuny

SnX2 700-100 R4Sn 200-(-200)
MeSnX3 600-(-200) Me4Sn 0
Komplexy s přechodnými kovy 300-(-400) (RO)4Sn -50-(-900)
(RS)4Sn 250-50 SnX4 -50-(-1700)
(AcO)4Sn -861

Odkazy

  1. Cín na české wikipedii
  2. Cín na anglické wikipedii
  3. Syntéza Ph3SnSH
  4. Sn NMR
  5. http://vtm.e15.cz/stanen-supravodivy-cin-s-vlastnostmi-grafenu
  6. Large-Gap Quantum Spin Hall Insulators in Tin Films

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.