Olovo

Olovo je měkký, toxický kov. Díky své vysoké hustotě a schopnosti pohlcovat radioaktivní a ionizující záření se využívá při konstrukci ochranných prvků. Asi nejčastěji se s ním setkáváme v olověných akumulátorech, např. v autech.

Olovo
Olovo

U olova a sloučenin olova je velký problém s toxicitou, která je akutní i chronická. Toxicita olova s velkou pravděpodobností ovlivnila i konec římské říše.

Olovo vytváří sloučeniny olovnaté (PbII) a olovičité (PbIV). Stabilnější jsou olovnaté, olovičité jsou silná oxidační činidla.

Vlastnosti olova
Atomové číslo 82 Počet stabilních izotopů 4 (204, 206, 207 a 208)
Atomová hmotnost 207,2 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Teplota tání [°C] 327,5 Teplota varu [°C] 1749
Hustota 11,34 Elektronegativita 2,33

NMR

Přírodní olovo obsahuje jeden středně citlivý izotop se spinem 1/2 – 207Pb, jehož zastoupení je 22 %. Standardem je tetramethylolovo, ale častěji se používá roztok Pb(NO3)2 v těžké vodě.

207Pb
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 22,1
Rozsah chemických posunů -5500 – +6000 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 0,002
Citlivost vzhledem k 13C 2,61
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,0340
Jaderný magnetický moment +0,59258

Výhodou dusičnanu je snažší maniulace, protoe toxicita je výrazně nižší, nevýhodou je silná závislost posunu na koncentraci a teplotě. Tetramethylolovo má za každé teploty chemický posun roven nule.

Teplotní závislost 207Pb chemických posunů olova a roztoku dusičnanu olovnatého v D2O
Teplota [K] Kovové olovo 1,1 M roztok Nasycený roztok
25 +11 158 -2 966 -2 982
305 +11 187 -2 950 -2 970
315 +11 204 -2 935 -2 951

 Chemické posuny v kapalné fázi

Látka Posun [ppm]
PbIV +5000 – +5600
PbII -3000 – -6000
Me4Pb 0; primární standard
Organokovové sloučeniny +900 – -1800
Pb(NO3)2 -2900 (viz tabulka)

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.