Lanthanoidy

Vydáno: 18. 11. 2018; Poslední aktualizace: 15. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Lanthanoidy jsou skupinou 15. prvků s protonovým číslem od 57 do 71, od lanthanu až po lutecium. Souhrně se označují zkratkou Ln.

NázevZnačkaProtonové číslo
LanthanLa57
CerCe58
PraseodymPr59
NeodymNd60
PromethiumPm61
SamariumSm62
EuropiumEu63
GadoliniumGd64
TerbiumTb65
DysprosiumDy66
HolmiumHo67
ErbiumEr68
ThuliumTm69
YtterbiumYb70
LuteciumLu71
Lanthanoidy
Lanthanoidy. Credit: Commons

Lanthanoidy nepatří mezi vzácné prvky, kromě nestabilního promethia, je zastoupení všech lanthanoidů v zemské kůře v jednotkách až desítkách ppm. Získávají se především ze dvou rud – monazitu a bastnezitu. Mají stříbřitý vzhled a jsou poměrně měkké. Některé lanthanoidy nacházíme i v biologických systémech.[1]

Elektronová konfigurace lanthanoidů většinou odpovídá zápisu [Xe]4fn5d06s2.

Lanthanoidová kontrakce

Pojmem lanthanoidová kontrakce označujeme klesající iontový poloměr lanthanoidů se stoupajícím protonovým číslem. Tento jev se dá vysvětlit slabým stíněním náboje jádra elektrony z orbitalů 4f. To způsobí přiblížení elektronů 6s blíže k jádru a tím i zmenšení iontového poloměru. Závislost poloměru na protonovém čísle je zobrazena dole:

Lanthanoidová kontrakce
Lanthanoidová kontrakce

Druhou příčinou kontrakce je tzv. relativistický efekt, kdy se elektrony na vnitřních drahách pohybují tak vysokou rychlostí, že dochází ke zvýšení jejich hmotnosti. Z toho důvodu se musí více přiblížit k jádru.

Odkazy

  1. The Chemistry of Lanthanides in Biology: Recent Discoveries, Emerging Principles, and Technological Applications
  2. Back to the future of organolanthanide chemistry

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr