Lanthanoidy

Lanthanoidy jsou skupinou 15. prvků s protonovým číslem od 57 do 71, od lanthanu až po lutecium. Souhrně se označují zkratkou Ln.

Název Značka Protonové číslo
Lanthan La 57
Cer Ce 58
Praseodym Pr 59
Neodym Nd 60
Promethium Pm 61
Samarium Sm 62
Europium Eu 63
Gadolinium Gd 64
Terbium Tb 65
Dysprosium Dy 66
Holmium Ho 67
Erbium Er 68
Thulium Tm 69
Ytterbium Yb 70
Lutecium Lu 71
Lanthanoidy
Lanthanoidy. Credit: Commons

Lanthanoidy nepatří mezi vzácné prvky, kromě nestabilního promethia, je zastoupení všech lanthanoidů v zemské kůře v jednotkách až desítkách ppm. Získávají se především ze dvou rud – monazitu a bastnezitu. Mají stříbřitý vzhled a jsou poměrně měkké. Některé lanthanoidy nacházíme  v enzymech.[1]

Elektronová konfigurace lanthanoidů většinou odpovídá zápisu [Xe]4fn5d06s2.

Lanthanoidová kontrakce

Pojmem lanthanoidová kontrakce označujeme klesající iontový poloměr lanthanoidů se stoupajícím protonovým číslem. Tento jev se dá vysvětlit slabým stíněním náboje jádra elektrony z orbitalů 4f. To způsobí přiblížení elektronů 6s blíže k jádru a tím i zmenšení iontového poloměru. Závislost poloměru na protonovém čísle je zobrazena dole:

Lanthanoidová kontrakce
Lanthanoidová kontrakce

Druhou příčinou kontrakce je tzv. relativistický efekt, kdy se elektrony na vnitřních drahách pohybují tak vysokou rychlostí, že dochází ke zvýšení jejich hmotnosti. Z toho důvodu se musí více přiblížit k jádru.

Odkazy

  1. The Chemistry of Lanthanides in Biology: Recent Discoveries, Emerging Principles, and Technological Applications