NE555 – časovač

Blokové schéma NE555

Blokové schéma NE555

dip8NE555 je jeden z nejpoužívanějších obvodů, využívá se pro konstrukci časovačů, generátorů signálů a dalších obvodů. V roce 1970 jej vyvinul švýcarský inženýr Hans R. Camenzind. Obvod se skládá ze dvou komparátorů a jednoho klopného obvodu.

Zapojení obvodu lze rozdělit do čtyř bloků. Prvním je odporový dělič složený ze tří stejných odporů. Druhou částí je dvojice komparátorů, jeden je spouštěcí a druhý vypínací. Třetí blok tvoří klopný R-S obvod. Posledním blokem je výstup.

Obvod vyhodnocuje napětí na obou komparátorech, refrenční napětí je získáváno z napájecího pomocí odporového děliče. Pokud na vstup TH zavedeme napětí o velikosti alespoň 2/3 napájecího napětí, objeví se na výstupu komparátoru napájecí napětí a klopný obvod se přepne do stavu, kdy je Q = 0 a Qneg = 1. Tranzistor T1 bude zavřený a tranzistory T2 a T3 budou otevřené. Na výstupu (OUT) bude tedy 0 V.

Pokud na vstup TR zavedeme napětí stejné nebo menší než 1/3 napájecího napětí, na jeho výstupu se objeví napájecí napětí a klopný obvod se přepne tak, že Q = 0 a Qneg = 1, T1 se otevře a T2 a T3 zavřou. Trvalé zavření obvodu lze udělat připojením RST na zem.

Parametry obvodu

Napájecí napětí 4,5-16 V
Klidový proud (Ucc = +5 V) 3 – 6 mA
Klidový proud (Ucc = +15 V) 10 – 15 mA
Maximální výstupní proud 200 mA
Ztrátový výkon 600 mW
Pracovní teplota 0 – 70 °C

Provedení obvodu

Obvod se dodává v běžném vývodovém (DIL8) i SMD provedení. Mimo klasického jednoduchého časovače se vyrábí i ve dvojitém (NE556, DIL14) a čtyřnásobném (NE558, DIL16) provedení.

NE555
GND 1 8 Vcc
TR 2 7 DIS
OUT 3 6 TH
RST 4 5 CV
NE556
DIS 1 14 Vcc
TH 2 13 DIS
CV 3 12 TH
RST 4 11 CV
OUT 5 10 RST
TR 6 9 OUT
GND 7 8 TR
NE558
OUT1 1 16 OUT3
TH1 2 15 TH3
TR1 3 14 TR3
CV 4 13 RST
Vcc 5 12 GND
TR2 6 11 TR4
TH2 7 10 TH4
OUT2 8 9 OUT4

Základní zapojení NE555

NE555 se asi nejčastěji využívá jako astabilní klopný obvod.

NE555 jako astabilní klopný obvod

NE555 jako astabilní klopný obvod

Perioda je dána kapacitou C a odpory R1 a R2:

T = ln2*C(R1+2R2)

Velikosti odporů se obvykle volí tak, aby R1 << R2.

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.