Francium

Francium, Fr, je nejtěžší alkalický kov. Je silně radioaktivní, nemá žádný stabilní izotop. Francium bylo objeveno až roku 1939 ve Francii, po které bylo pojmenováno.

Vlastnosti francia
Atomové číslo 87 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 233,02 Elektronová konfigurace [Rn] 7s1
Teplota tání [°C] 27 Teplota varu [°C] 677
Elektronegativita 0,79 Hustota [g.cm-3] 2,29

V zemské kůře se francium nachází v uranových a thoriových rudách, ale pouze ve stopových množstvích. Známe 34 izotopů s atomovou hmotností mezi 199 a 232. Nejstabilnějším izotopem je 223Fr, s poločasem rozpadu 22,00 minut.

NMR

Francium má jeden NMR aktivní izotop, 223Fr, ale vzhledem k jeho radioaktivitě je pouze málo relevantních dat.

223Fr
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%]
Citlivost vzhledem k 1H 0,01362
Rezonanční frekvence v poli 1 T 5,95
Jaderný magnetický moment +1,17

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.