Roentgenium

Roentgenium je uměle připravený, radioaktivní prvek, značka Rg. Nejstabilnější izotop, 281Rg, má poločas rozpadu 26 sekund. Poprvé bylo připraveno roku 1994 v Darmstadtu. Pojmenováno bylo podle německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena.

Vlastnosti roentgenia
Atomové číslo 111 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 281 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d9 7s2

Roentgenium nemá žádný stabilní, ani v přírodě se vyskytující izotop. Uměle byla vyrobena řada izotopů, u sedmi z nich byla i stanovena jejich hmotnost.

Izotop Počet neutronů Hmotnost [u] Poločas rozpadu
272Rg 161 272,15327(25) 2,0 ms
274Rg 163 274,15525(19) 6,4 ms
278Rg 167 278,16149(38) 4,2 ms
279Rg 168 279,16272(51) 0,17 s
280Rg 169 280,16514(61) 3,6 s
281Rg 170 281,16636(89) 17 s
282Rg 171 282,16912(72) 2,1 min

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.